Børnerådets ekspertgrupper

I Børnerådet inddrager vi mindre grupper af børn og unge i bestemte livssituationer i vores ekspertgrupper. Grupperne består af 4-10 børn og unge, som er i samme livssituation og har særlige erfaringer inden for et bestemt område.

Formålet med ekspertgrupperne er at få specialiseret og erfaret viden om et konkret emne. Ekspertgrupperne er med til at sikre, at børnene og de unges oplevelser og anbefalinger kommer i spil, når myndigheder tager beslutninger, som angår den aktuelle gruppe af børn. 

Børn og unge som eksperter i deres eget liv

Ekspertgrupperne er et udtryk for, at den enkelte gruppe af børn og unge har en særlig ekspertviden på netop deres livssituation. Ingen voksne – uanset deres ekspertstatus på området – besidder lige netop den aktuelt oplevede erfaring, som ekspertgruppens medlemmer har.

Børnerådets ekspertgrupper består typisk af repræsentanter fra de 5-15 % af Danmarks børn og unge, der på forskellige måder er særligt sårbare eller udsatte.

De erfaringer og den viden, deltagerne i en ekspertgruppe har, kan være med til at hjælpe andre børn og unge, der også er – eller kommer i – lignende udsatte positioner.

Ekspertgrupperne har blandt andet bestået af:

Ekspertgrupperne mødes ca. tre gange over en periode på 2-4 måneder, og deres opgave er at give beslutningstagere og fagprofessionelle, som har indflydelse på børnenes liv, anbefalinger til, hvordan samfundet bedst hjælper børn og unge, som er i netop deres situation.