Open menu Close menu

6. Børn skal inddrages i øjenhøjde

Path 2

Børnerådet anbefaler

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Dette er et af Børnerådets syv principper for god børneinddragelse.

Læs alle principperne

Børn skal inddrages i øjenhøjde, og inddragelsesprocessen skal altid tilpasses efter det barn eller de børn, der deltager. Derfor er det nødvendigt at have en særlig opmærksomhed på eksempelvis alder, modenhed, funktionsnedsættelser samt sociale kompetencer og dynamikker.


God inddragelse på en børnevenlig måde kræver tid, ressourcer og voksne med faglige kompetencer. De voksne skal have forudsætningerne for at arbejde kvalificeret med metoder, kommunikationsformer samt fysiske og tidsmæssige rammer, så de kan gennemføre en inddragelsesproces, hvor alle børn bliver mødt i øjenhøjde.


Der skal være fokus på gode relationelle dynamikker, og voksne skal sikre et socialt rum, hvor børn føler sig trygge ved at dele deres perspektiver. Det er også vigtigt at arbejde aktivt for at mindske det skæve magtforhold mellem barn og voksen for eksempel for at undgå, at børn – for at opnå anerkendelse – siger det, de tror, de voksne gerne vil høre i stedet for at udtrykke egne perspektiver og holdninger.


Særligt i kontinuerlige inddragelsesprocesser skal børn have mulighed for at påvirke den måde, de bliver inddraget på, hvis de har lyst, og hvis det er muligt i den konkrete sammenhæng.

 

Eksempler på spørgsmål til refleksion

 

  • Hvilke metoder skal vi vælge for at imødekomme denne børnegruppes ressourcer og forudsætninger for at deltage?

  • Hvordan planlægger vi processen fleksibelt nok til, at den kan tilpasses børnegruppens behov i situationen?

  • Hvordan tilrettelægger vi de lavpraktiske forhold for inddragelsesprocessen som fx det fysiske rum, transport, tidsramme og pauser, forplejninger og antallet af børn på en måde, som understøtter forløbets formål og børnenes behov?

  • Hvilke kompetencer er der brug for hos de voksne, som skal udvikle, planlægge og afvikle inddragelsesforløbet?

  • Hvad kan vi gøre for, at hvert enkelt barn har tillid til facilitatorene og føler sig tryg ved at dele sine erfaringer og perspektiver i processen?

Ifølge FN’s Børnekomité skal alle processer, hvor et eller flere børn bliver hørt og deltager, være:

børnevenlige – miljøer og arbejdsmetoder skal tilpasses børns formåen. Der skal være den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til, at børn er tilstrækkeligt forberedte og har selvtilliden til og muligheden for at bidrage med deres synspunkter. Der skal tages hensyn til, at børn har brug for forskellige niveauer af støtte og forskellige former for inddragelse afhængig af deres alder og den gradvise udvikling af deres evner;

understøttet af uddannelse — voksne har brug for forberedelse, færdigheder og støtte for effektivt at kunne facilitere børns deltagelse, eksempelvis færdigheder i at lytte, arbejde sammen med børn og effektivt engagere børn på en måde, som er tilpasset den gradvise udvikling af deres evner. Børn kan selv inddrages i oplæring i og facilitering af, hvordan man opnår effektiv deltagelse. De har brug for kompetenceopbygning for at styrke deres færdigheder inden for eksempelvis effektiv formidling af børns rettigheder, samt oplæring i at organisere møder, skaffe midler, håndtere medierne, tale foran et publikum og fremme en sag;

General Comment no. 12, stk. 134 (e) (g)