HØR GODT EFTER!
Unge påvirker lokalpolitikken i Aarhus gennem børne- og ungebyråd.

Siden 2007 har Aarhus Kommune inddraget børn som politikudviklere igennem Børne- og ungebyrådet, der består af 31 unge fra 7. klasse til og med 17 år. Børne- og ungebyrådet kan stille fire forslag om året, som det voksne byråd har forpligtet sig på at behandle.

Denne film er en del af en række film om børneinddragelse, som Børnerådet har produceret i samarbejde med fotograf Jonas Normann. Filmene præsenterer gode eksempler på vellykket børneinddragelse i danske kommuner.

Børneinddragelse er at inddrage børns egne artikulerede holdninger, oplevelser og ønsker i individuelle såvel som kollektive forhold. Inddragelse rummer samtidig det at give barnet et refleksionsrum, hvor det bliver set, mødt og forstået, og hvor det bliver spejlet, får nye perspektiver og får konkret viden. Det er væsentligt, at børnenes modenhed, evner, livssituation, sårbarhed og/eller udfordringer anerkendes og afspejles i inddragelsen.

For at man kan tale om reel børneinddragelse, er det væsentligt, at de voksne bliver klogere gennem samspillet med børnene ved at lytte til dem og handle på den baggrund. Det kan fx være i forbindelse med udviklingen og evalueringen af kommunale praksisser.

På nogle områder er børneinddragelse skrevet direkte ind i dansk lovgivning. For eksempel fremgår det af serviceloven, at barnet har ret til at blive inddraget i sin egen sag. FN’s Børnekonventions artikel 12 slår dog fast, at børn har ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører dem. Dermed har børn også ret til at blive inddraget i udformningen af rammerne for deres liv og hverdag.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Børnerådets principper for god børneinddragelse
Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse – kollektive og individuelle – og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge.
Børneinddragelse
Film: Børn tegner ønsker til ny børnehave i Herning
BørneOasen Lind i Herning Kommune skal have nye bygninger, og i den forbindelse har børnene været inddraget som informanter, hvor de skulle tegne deres ønsker til indretningen af den nye børnehave.
Børneinddragelse
Film: Unge er med i opgaveudvalg i Gentofte
I Gentofte Kommune bliver børn inddraget som politikudviklere i opgaveudvalg, som kommunalbestyrelsen nedsætter til at beskæftige sig med et aktuelt tema eller en problemstilling, eks. læring fra corona.
Børneinddragelse
Film: Børnehavnebørn i KulturCrews i Holbæk
Holbæk Kommune inddrager skole- og børnehavebørn som praksisudviklere i KulturCrews, som for eksempel er værter for lokale teaterforestillinger i forbindelse med kommunens teaterfestival.
Børneinddragelse