Open menu Close menu

Alle børn har ret til at blive hørt

Børnerådet arbejder for at sikre børns rettigheder i Danmark og for, at børn bliver hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem. Vi står på FN's Børnekonvention og fremmer børneperspektivet i den offentlige debat og råber op, når lovgivere og de, som er tæt på børn i deres hverdag, glemmer eller tilsidesætter børnenes interesser.

Læs mere
Path 2

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge.

Download PDF

 

Aktuelt

Her finder du de seneste nyheder, høringssvar og materialer fra Børnerådet.
Alle
Nyheder
Høringssvar
Materialer
Anbringelse

Et stift blik på børns rettigheder og monitorering er et krav, når lovændring giver mulighed for mere brug af magt

Børnerådets bemærkninger til udkast til ændring af lov om social service, lov om voksenansvar mfl. for så vidt angår reglerne, der vedrører børn og unge. Det vil sige ændringerne i lov om voksenansvar.
Børns rettigheder

Vi skal turde investere meget mere i børne- og ungeområdet, hvis vi vil ungdoms- og bandekriminaliteten til livs

Børnerådets bemærkninger til udkast til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af bandepakke IV)
Børns rettigheder

Lommepengejob til unge er positivt, men kan ikke stå alene

Børnerådets bemærkninger til udkast til Lovforslag om lommepengejob til kriminalitetstruede unge
Børn med særlige behov

De nye tiltag for børnene skal fremhæves i vejledningen

Børnerådets bemærkninger til udkast til Vejledning om hjælp og støtte til børn med funktionsnedsættelser efter barnets lov

Overskrift

Tekstuddrag...
Tema