Open menu Close menu

Alle børn har ret til at blive hørt

Børnerådet arbejder for at sikre børns rettigheder i Danmark og for, at børn bliver hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem. Vi står på FN's Børnekonvention og fremmer børneperspektivet i den offentlige debat og råber op, når lovgivere og de, som er tæt på børn i deres hverdag, glemmer eller tilsidesætter børnenes interesser.

Læs mere
Path 2

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge.

Download PDF

 

Aktuelt

Her finder du de seneste nyheder, høringssvar og materialer fra Børnerådet.
Alle
Nyheder
Høringssvar
Materialer
Børns rettigheder

Lovforslag mangler kortlægning af potentielt alvorlige konsekvenser for børn

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp)
Børns rettigheder

Børne- og ungerådgivere har brug for krydshenvisninger i vejledninger til barnets lov

Børnerådets bemærkninger til udkast til Vejledning om støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov
Skole og uddannelse

Børnerådet støtter ambitionen om en styrket FGU

Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og forskellige andre love (Mere fleksible rammer til at tilrettelægge forberedende grunduddannelse, smidigere overgang til den forberedende grunduddannelse, forbedrede muligheder for elever på erhvervsgrunduddannelsen og bedre rammer om forberedende grunduddannelse)
Børns rettigheder

Debatindlæg: Kaos bag kameraet når vi bliver underholdt af børn

Kigger vi til vores nabolande Tyskland og Sverige, som begge har inkorporeret FN’s Børnekonvention, kan vi se, hvordan de tager regler om børnearbejde og børns ret til beskyttelse langt mere alvorligt, skriver Bente Boserup fra Børnerådet.

Overskrift

Tekstuddrag...
Tema