Alle børn har ret til at blive hørt

Børnerådet arbejder for at sikre børns rettigheder i Danmark og for, at børn bliver hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem. Vi står på FN's Børnekonvention og fremmer børneperspektivet i den offentlige debat og råber op, når lovgivere og de, som er tæt på børn i deres hverdag, glemmer eller tilsidesætter børnenes interesser.

Læs mere
Path 2

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge.

Download PDF

 

Aktuelt

Her finder du de seneste nyheder, høringssvar og materialer fra Børnerådet.
Alle
Nyheder
Høringssvar
Materialer
Børnerådet bakker op om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering til fordel for en målrettet skole og vejledningsindsats
Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgs-portfolio).
Skole og uddannelse
Koordinatoren for digitale tjenester bør sikres nødvendige børne- og unge faglige kompetencer og selvstændige ressourcer
Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen).
Børns digitale liv
Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste
Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel
Nyt rådsmedlem går blandt børn og unge hver dag
38-årige Anita Ernst glæder sig til arbejdet som medlem af Børnerådet.
Børns rettigheder