Alle børn har ret til at blive hørt

Børnerådet arbejder for at sikre børns rettigheder i Danmark og for, at børn bliver hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem. Vi står på FN's Børnekonvention og fremmer børneperspektivet i den offentlige debat og råber op, når lovgivere og de, som er tæt på børn i deres hverdag, glemmer eller tilsidesætter børnenes interesser.

Læs mere
Path 2

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge.

Download PDF

 

Aktuelt

Her finder du de seneste nyheder, høringssvar og materialer fra Børnerådet.
Alle
Nyheder
Høringssvar
Materialer
Børnerådet finder udvanding af børnehuse dybt bekymrende for børn og unge udsat for vold og overgreb
Social-, Bolig- og Ældreministeriet lægger op til ændringer af væsentlige paragraffer i det nye udkast til bekendtgørelse om børnehuse. Hvis ændringerne træder i kraft, vil det være på bekostning af barnets bedste og intentionerne om børnehusmodellen.
Børns rettigheder
Børnerådet: Kan vi overhovedet tale om, at børn bliver manipuleret?
I stedet for at indføre et begreb i dansk lovgivning, som tre internationale instanser ikke bakker op om, gør politikerne klogt i at kigge mod Norge.
Familieret
Debatindlæg: Åbent brev til regeringen fra 22 organisationer
I pressen har vi kunnet læse, at et udspil om en ny kontanthjælpsreform er lige på trapperne. Her er det fortsat helt afgørende, at der bliver skabt varige løsninger, som fører bedre vilkår for børnene i de fattigste familier herhjemme med sig. Børnene er stadigvæk fattige, og vores forhåbninger og krav har derfor ikke ændret sig, skriver Bente Boserup, forperson for Børnerådet, sammen med 21 andre i dette åbne brev til regeringen.
Fattigdom
Debatindlæg: Antifraværs-strategi skal sikre børn og unges ret til undervisning og trivsel
Antallet af børn og unge med langvarigt skolefravær når nye højder. Det er en bunden opgave at få indrettet vores skoler, så alle børn og unge vælger skolen til. Og går det skævt, skal skolen straks stå klar med en hjælpende hånd, så barnet eller den unge kan hjælpes tilbage i fællesskabet.
Skole og uddannelse