Open menu Close menu

Børnerådets børnesyn

Børnesynet er det perspektiv, vi ser og forstår børn igennem, og de holdninger, vi har til børn og barndom. Derfor er børnesynet afgørende for samarbejdet med børn og respekten for deres rettigheder og synspunkter.

Børnerådets børnesyn:

Børn er medborgere med selvstændige rettigheder på lige fod med voksne

Alle børn skal kende deres rettigheder, og voksne skal sørge for, at børn kan gøre deres rettigheder gældende.

Børn er kompetente samfundsaktører og eksperter i eget liv

Alle børn er i stand til at udtrykke egne perspektiver. De har ret til at blive hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem.

Børn er afhængige af, at voksne beskytter dem og sikrer deres bedste

Alle børn har brug for omsorg og beskyttelse for at kunne udvikles og trives. Det er voksnes ansvar at sikre barnets bedste i både lovgivning og praksis.