Børnerådets medlemmer

Børnerådet består af en formand og otte medlemmer, som tilsammen repræsenterer en bred og tværfaglig indsigt i børns liv og børns rettigheder.

Børnerådet har i øjeblikket ingen formand

Børnerådets medlemmer:

Ditte Reedtz
Stifter og chef for politik, fonde og samarbejde i Mentorbarn

Anders Jacobsen
Formand for GymDanmark, Danmarks Gymnastik Forbund

Christine Ravn Lund
Forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd

Leika Fuglsang
Næstformand i De Anbragtes Vilkår

Rasmus Ladefoged Dinnesen
Forstander på Holmstrupgård og områdechef i Region Midtjylland

Louise Klinge
Børne- og skoleforsker samt leder af Eduk

Stine Jørgensen
Professor i social-, ligestillings- og diskriminationsret, Københavns Universitet