Børn har ret til at blive hørt og til at sige deres mening. Det står skrevet i Børnekonventionen og i flere danske lovgivninger. Det handler både om at lytte til og inddrage barnet i den enkelte sag, men også om at inddrage børn og unge som repræsentanter for en større børnegruppe.

I håndbogen fortæller Børnerådet, hvordan man praktiserer god inddragelse. Bogen indeholder både grundlæggende perspektiver på, hvorfor man overhovedet bør inddrage, overvejelser over og hands on-metoder til, hvordan man arbejder kvalificeret med børneinddragelse, og hvordan man kan videreformidle børnenes stemme.

Bogens indhold

Kapitel 1 giver en solid baggrundsforståelse for de teorier og overvejelser, der ligger til grund for at inddrage børn og unge.

Kapitel 2 gennemgår dels de rettigheder fra FN’s Børnekonvention, der danner grundlag for inddragelse, dels de væsentligste juridiske aspekter og regler omkring børneinddragelse.

Kapitel 3 fokuserer på den grundige forberedelse, der bør gå forud for at inddrage børn og unge.

Kapitel 4 indeholder værktøjer til kvantitative og kvalitative metoder og viser, hvilke muligheder man har for at skalere metoder op og ned alt afhængigt af kompetencer, tid og resurser.

Kapitel 5 handler om, hvordan man kommunikerer til børn og unge før, under og efter en inddragelsesproces.

Kapitel 6 handler om de overvejelser og den planlægning og forberedelse, der er nødvendig, hvis børn skal eksponeres i medier, tale til konferencer eller møde beslutningstagere.

Kapitel 7 er en samling af seks meget forskellige børneinddragelsesprojekter, der kan virke som inspiration og vejledning.

Kapitel 8 indeholder konkrete eksempler på Børnerådets skriftlige kommunikation med børn og forældre, interviewguides, Børnerådets officielle børnesyn og FN’s Børnekonvention.

""

Håndbog i børneinddragelse præsenterer Børnerådets bud på, hvordan man praktiserer god inddragelse af børn og unge.

Hent Håndbog i børneinddragelse

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Børnerådets principper for god børneinddragelse
Børnerådets principper for god børneinddragelse favner alle former for børneinddragelse – kollektive og individuelle – og de mange forskellige sammenhænge, hvor børneinddragelse er relevant. Principperne er et grundlæggende afsæt til at arbejde strategisk og systematisk med børneinddragelse, og de sikrer effektiv, meningsfuld og etisk forsvarlig involvering af børn og unge.
Børneinddragelse
Film: Børn tegner ønsker til ny børnehave i Herning
BørneOasen Lind i Herning Kommune skal have nye bygninger, og i den forbindelse har børnene været inddraget som informanter, hvor de skulle tegne deres ønsker til indretningen af den nye børnehave.
Børneinddragelse
Film: Unge er med i opgaveudvalg i Gentofte
I Gentofte Kommune bliver børn inddraget som politikudviklere i opgaveudvalg, som kommunalbestyrelsen nedsætter til at beskæftige sig med et aktuelt tema eller en problemstilling, eks. læring fra corona.
Børneinddragelse
Film: Børnehavnebørn i KulturCrews i Holbæk
Holbæk Kommune inddrager skole- og børnehavebørn som praksisudviklere i KulturCrews, som for eksempel er værter for lokale teaterforestillinger i forbindelse med kommunens teaterfestival.
Børneinddragelse