Open menu Close menu

7. Børn skal være en del af opfølgning og evaluering

Path 2

Børnerådet anbefaler

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Dette er et af Børnerådets syv principper for god børneinddragelse.

Læs alle principperne

Børn skal være en del af opfølgning og evaluering. Det betyder for eksempel, at børn, der har deltaget i en inddragelsesproces, skal informeres om, hvordan deres synspunkter og perspektiver er blevet fortolket og anvendt. Fortolkningen af børnenes perspektiver bør præsenteres for dem på et tidspunkt i processen, hvor de har mulighed for at kvalificere udsagnene og få indflydelse på, hvordan de er tillagt vægt. Efter endt forløb skal børnene have en tilbagemelding på, hvordan deres bidrag har påvirket projektets resultater.

Det er også vigtigt at inddrage børnene i evalueringen af selve processen, så deres erfaringer og input kan bidrage til metoderefleksioner og påvirke tilrettelæggelse af nye inddragelsesinitiativer. De skal have mulighed for at give feedback og udtrykke, hvordan de har oplevet rammerne og metoderne, og om de har haft mulighed for at ytre sig om det, de selv synes var relevant og vigtigt for tematikken.

 

Eksempler på spørgsmål til refleksion

 

  • Hvordan vil vi præsentere vores fortolkninger og anvendelse af børnenes udsagn for børnene?

  • Hvordan kan processen se ud, hvis børnene skal have mulighed for at kvalificere vores fortolkninger af deres udsagn?

  • Hvornår og hvordan giver vi børnene mulighed for at evaluere inddragelsesprocessen?

  • Hvordan kan vi bruge børnenes feedback på processen til at forbedre vores faglighed inden for børneinddragelse?

Ifølge FN’s Børnekomité skal alle processer, hvor et eller flere børn bliver hørt og deltager, være:

ansvarlige — det er afgørende, at der er en forpligtelse til at følge op og evaluere. For eksempel skal børn altid i forbindelse med forskningsprojekter eller høringsprocesser orienteres om, hvordan deres synspunkter er blevet fortolket og inddraget, samt om nødvendigt have mulighed for at udfordre og påvirke analysen og konklusionerne. Børn har også ret til at modtage en klar tilbagemelding på, hvordan deres deltagelse har påvirket eventuelle udfald og resultater. Hvis det er relevant, skal børn have mulighed for at deltage i opfølgningsprocesser eller  aktiviteter. Overvågning og evaluering af børns deltagelse skal så vidt muligt ske med inddragelse af børnene selv.


General Comment no. 12, stk. 134 (e) (g)