Open menu Close menu

3. Børn skal informeres om processen og deres rettigheder

Path 2

Børnerådet anbefaler

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Dette er et af Børnerådets syv principper for god børneinddragelse.

Læs alle principperne

Børn skal klædes på til at deltage i inddragelsesprocessen. De skal have information om selve forløbet, deres egen rolle i processen, hvad formålet med inddragelsen er, hvad deres synspunkter skal anvendes til, og hvad de kan få indflydelse på.


Børn skal oplyses om deres rettigheder, når voksne inddrager dem. Børn skal kende deres ret til at udtrykke deres synspunkter og til at blive hørt. De skal også vide, at de har ret til ikke at deltage i processen og ret til at trække sig undervejs.


De voksne har ansvaret for at sikre, at barnet har forstået informationen, og de skal understøtte barnet i at gøre brug af sine rettigheder gennem hele processen. Det betyder for eksempel, at barnet skal kunne udtrykke sig frit og ikke føler sig presset til at udtale sig.

 

Eksempler på spørgsmål til refleksion

 

  • Hvordan formidler vi informationerne i et sprog og format, som er tilgængeligt og forståeligt for det enkelte barn?

  • Hvordan vurderer vi, om det enkelte barn har forstået sine rettigheder, forløbet og sin egen rolle i inddragelsesprocessen?

  • Hvornår i processen er der plads til, at det enkelte barn kan stille spørgsmål, hvis der er noget, det ikke forstår?

  • Hvilke greb kan vi introducere børnegruppen for, som giver hvert enkelt barn mulighed for at benytte sine rettigheder til fx at holde pause eller trække sig fra processen?

Ifølge FN’s Børnekomité skal alle processer, hvor et eller flere børn bliver hørt og deltager, være:

transparente og informative – børn skal have fyldestgørende, tilgængelige, diversitetsfølsomme og alderssvarende oplysninger om deres ret til frit at udtrykke deres synspunkter og til at få tillagt deres synspunkter passende vægt, samt om hvordan deres deltagelse vil finde sted, og dens omfang, formål og potentielle påvirkninger.


frivillige – børn skal aldrig tvinges til at udtrykke deres synspunkter mod deres eget ønske, og de skal orienteres om, at de kan afbryde deres deltagelse når som helst.

General Comment no. 12, stk. 134 (a) (b)