Open menu Close menu

4. Børn skal have lige muligheder for at blive hørt

Path 2

Børnerådet anbefaler

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Dette er et af Børnerådets syv principper for god børneinddragelse.

Læs alle principperne

Børn skal have lige muligheder for at blive hørt, og de skal inddrages uden diskrimination. Derfor skal voksne arbejde aktivt for at undgå forskelsbehandling af børn i inddragelsesprocesser. Det er nødvendigt, at voksne reflekterer over deres egne forudindtagede idéer, forventninger og fordomme, både de bevidste og ubevidste, om fx forskellige grupper af børns interesser, holdninger og formåen. Ligeværdig inddragelse kræver også en eksplicit opmærksomhed på eksisterende samfundsstrukturer og normer, der påvirker, hvad vi undersøger, hvem vi inddrager, og hvordan vi gør det.

Der skal tages alle relevante hensyn både i forhold til rekruttering og i selve inddragelsesprocessen for at sikre, at alle børn kan deltage på lige fod uanset deres baggrund, oprindelse, livsvilkår eller andre forhold.

 

Eksempler på spørgsmål til refleksion

 

  • Hvilke børn forventer vi, at denne proces er relevant for? Er de forventninger præget af fordomme?

  • Hvilke særlige udfordringer er der forbundet med at inkludere børn, som har ringere betingelser for at deltage i en proces? Fx børn, som er socialt udsatte, etniske minoriteter eller børn, som har et fysisk eller psykisk handicap. Og hvilke relevante hensyn vil vi tage for at imødekomme de udfordringer?

  • Hvordan sørger vi for også at undersøge forhold, der er særligt relevante for børn, der er minoriteter eller i en særlig sårbar position?

  • Hvordan kan vi tilrettelægge de praktiske forhold, så de skaber lige mulighed for deltagelse og inklusion? Fx transport, lokation, forplejning, kommunikation og metoder?

Ifølge FN’s Børnekomité skal alle processer, hvor et eller flere børn bliver hørt og deltager, være:

inkluderende — deltagelse skal være inkluderende, gøre op med eksisterende mønstre for forskelsbehandling og fremme marginaliserede børns, herunder både pigers og drenges, muligheder for inddragelse (jf. også punkt 88 ovenfor). Børn er ikke en homogen gruppe, og deltagelse skal give lige muligheder for alle, uden forskelsbehandling af nogen art. Programmerne skal desuden tage højde for kulturforskelle og tilpasses børn fra alle grupper
af samfundet;

General Comment no. 12, stk. 134 (f)