Open menu Close menu

1. Børn skal inddrages og anerkendes som eksperter i eget liv

Path 2

Børnerådet anbefaler

Børnerådets principper for god børneinddragelse

Dette er et af Børnerådets syv principper for god børneinddragelse.

Læs alle principperne

Børn er kompetente samfundsaktører, og de skal inddrages og anerkendes som eksperter i eget liv. Det er vigtigt, at børn bliver inddraget i problemstillinger og tematikker, der er relevante for dem.

Børn skal tages alvorligt, og deres synspunkter skal respekteres. Det er voksnes ansvar at give børn rum til at sige deres mening. Både inden for emner, børn bliver spurgt direkte til, men voksne skal også lytte og være nysgerrige, hvis børnene bringer andre tematikker og problematikker frem. Når vi anerkender børn som eksperter i eget liv, må vi også anerkende, at voksne ikke altid kan vide, hvad der er relevant og vigtigt for børn, og derfor skal der skabes et rum for perspektiver, der falder uden for fastlagte rammer. I alle tilfælde skal voksne undersøge og kvalificere børnenes udsagn ved at spørge ind til dem. Børnenes udsagn og perspektiver skal altid viderebringes, som børnene har udtrykt dem, også selvom de voksne ikke er enige.

 

Eksempler på spørgsmål til refleksion

 

  • Hvorfor vil vi gerne inddrage børn, og hvad skal de gøre os klogere på? 
  • Hvordan indsamler vi børnenes udsagn undervejs, så vi sikrer, at vi har deres ordrette udsagn og ikke kun fortolkninger med videre i vores analyse?

  • Hvordan giver vi hvert enkelt barn mulighed for at udtrykke sine perspektiver uden for de forudbestemte tematikker og problemstillinger?

  • Hvordan sikrer vi, at vi også tager de udsagn og perspektiver alvorligt, der for eksempel kan lyde urealistiske, ubrugbare eller uklart formuleret?

Ifølge FN’s Børnekomité skal alle processer, hvor et eller flere børn bliver hørt og deltager, være:

respektfulde - børns synspunkter skal behandles med respekt, og de skal have mulighed for at initiere idéer og aktiviteter. Voksne, som arbejder med børn, skal anerkende, respektere og bygge på gode eksempler på børns deltagelse, fx gennem deres bidrag til familieliv, skole, kulturliv og arbejdsmiljø. De skal også have en forståelse for den samfundsøkonomiske, miljømæssige og kulturelle kontekst i børns liv. Personer og organisationer, der arbejder for og med børn, skal desuden respektere børns synspunkter i forhold til deltagelse i offentlige arrangementer;

relevante – de problemstillinger, som børn har ret til  at udtrykke deres synspunkter om, skal have ægte relevans for børnenes liv og give dem mulighed for at trække på deres viden, evner og færdigheder. Derudover skal der skabes plads til, at børn kan fremhæve og adressere de problemstillinger, som de selv peger på som relevante og væsentlige;

General Comment no. 12, stk. 134 (c) (d)