Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerådet har siden 1998 haft et Børne- og Ungepanel. I 2016 har vi etableret et nyt panel, som vi følger i tre år. Panelet består af over 5.000 unge, som nu går i 8.klasse, fordelt på 225 klasser over hele landet.

Børn og unges holdninger og meninger er fuldstændigt afgørende, når vi i Børnerådet taler børn og unges sag i forsøget på at skabe forandring.

To gange om året besvarer Børne- og Ungepanelet et spørgeskema om deres oplevelser af og holdninger til forskellige emner, som er aktuelle i deres liv eller på den børnefaglige- og politiske dagsorden.

Vi bearbejder svarene fra Børne- og Ungepanelet statistisk og følger op med en række uddybende interview med 15-20 af eleverne. Resultaterne formidles i en række Børneindblik.

Temaer i Børne- og Ungepanelet

I 2016 spurgte vi det foregående panel om risikoadfærd. Her havde vi blandt andet fokus på selvskade, spiseforstyrrelse, mobning og alkohol.

Den første undersøgelse i det nuværende panel handlede blandt andet om viden om rettigheder og oplevelser med vold i hjemmet. Undersøgelsen var en del af en kampagne imod vold mod børn, som Børnerådet lavede i samarbejde med Red Barnet, Børns Villkår og DR. Kampagnen blev financieret af Tryg Fonden.

I 2017 blev Børne- og Ungepanelet spurgt om deres perspektiver på sundhed og om flygtninge og integration med børneøjne. Børneindblikkene er lanceret i løbet af 2017. 

Læs de seneste undersøgelser fra Børnerådets Børne- og Ungepanel: 

Find alle undersøgelser fra Børnerådets Børne- og Ungepanel