Børneinddragelse spiller en afgørende rolle i Børnerådets arbejde

Børneinddragelse er fundamentet for alt arbejde i Børnerådet. Vores opgave er at sikre, at børn og unges synspunkter bliver hørt, når der skal træffes beslutninger, der har betydning for deres liv og fremtid.

I Børnerådet bruger vi forskellige metoder til at inddrage børn og unge i vores arbejde. Vi følger med udviklingen, orienterer os i den nyeste forskning, og forsøger hele tiden at blive klogere på, hvordan vi kan forny og forbedre os.

Børnerådets Børne- og Ungepanel har eksisteret siden 1998 og er den ældste af vores inddragelsesmetoder. Derudover har vi siden 2010 anvendt forskellige metoder til inddragelse af børn og unge fx ekspertgrupper, temaundersøgelser og Minibørnepanelet.

Find Børnerådets udgivelser.


Skaermbillede 2015 11 28 Kl 171218

Klik på videon ovenfor og se et interview med Trine Krab Nyby, tidligere børnefaglige leder i Børnerådet. I interviewet fortæller Trine om de forskellige metoder, Børnerådet bruger i arbejdet for at komme ud til børn og unge og høre deres mening om det at være barn og ung i Danmark.