Børnerådets rapporter til andre FN-organer

Den Universielle Periodiske Bedømmelse

Den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) er en menneskerettighedsmekanisme under FN’s Menneskerettighedsråd, hvor stater i en jævnlig cyklus bedømmer menneskerettighedssituationen i andre stater. Et af hovedformålene med UPR er at bidrage til en dialog om effektiv beskyttelse af menneskerettighederne. Til forskel fra de andre FN-mekanismer tilknyttet konventionerne er det den samlede status på menneskerettighedernes implementering i en stat, der gennemgås. Det er FN’s medlemsstater, der står for menneskerettighedsgennemgangen.

Danmark blev gennemgået i UPR for første gang d. 2. maj 2011 i første cyklus. Danmark blev for anden gang gennemgået i UPR d. 21. januar 2016. Danmark har indtil udgangen af april 2016 til at svare på, om man vil acceptere anbefalingerne for at forbedre menneskerettighedssituationen.

Børnerådet har skrevet en parallelrapport til FN’s Højkommissariat til Danmarks 2. bedømmelse.

Læs rapporten.