Børnerådets rapporter til andre FN-organer

Den Universielle Periodiske Bedømmelse

Den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) er en menneskerettighedsmekanisme under FN’s Menneskerettighedsråd, hvor stater i en jævnlig cyklus bedømmer menneskerettighedssituationen i andre stater. Et af hovedformålene med UPR er at bidrage til en dialog om effektiv beskyttelse af menneskerettighederne. Til forskel fra de andre FN-mekanismer tilknyttet konventionerne er det den samlede status på menneskerettighedernes implementering i en stat, der gennemgås. Det er FN’s medlemsstater, der står for menneskerettighedsgennemgangen.

Danmark blev gennemgået i UPR for første gang d. 2. maj 2011 i første cyklus. Danmark blev for anden gang gennemgået i UPR d. 21. januar 2016. Danmark skulle inden udgangen af april 2016 svare på, om man ville acceptere anbefalingerne for at forbedre menneskerettighedssituationen.

Børnerådet har skrevet en parallelrapport til FN’s Højkommissariat til Danmarks 2. bedømmelse.

Læs rapporten

Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalgs midtvejsstatus-rapport
I juli 2018 afleverede den danske regering sin midtvejsevaluering af, om 122 anbefalinger på menneskerettighedsområdet er implementeret i praksis. En koalition af 20 danske NGO’er og organisationer, heriblandt Børnerådet, er ikke enige med regeringens vurdering af, at mange af anbefalingerne er blevet fulgt op af konkrete initiativer til at ændre lovgivning eller praksis. Koalitionen af de 20 danske NGO’er udgør Rådet for Menneskerettigheders UPR-udvalg.

NGO-koalitionen har indsendt en midtvejsstatus-rapport til FN’s Menneskerettighedsråd. I rapporten retter koalitionen kritik mod især 3 områder, hvor det halter med at leve op til de internationale normer: asylområdet og særligt situationen for asylbørn, anvendelse af isolationsfængsling i Danmark og forbuddet mod forskelsbehandling.

Læs midtvejsstatus-rapporten