Open menu Close menu

Tillægsprotokoller til Børnekonventionen

Path 2

Der findes tre tillægsprotokoller til Børnekonventionen, som indeholder uddybende bestemmelser om bestemte emner. Det er valgfrit, om de lande, der har underskrevet Børnekonventionen, også vil underskrive tillægsprotokollerne. Danmark har tilsluttet sig og ratificeret de tre tillægsprotokoller. Det betyder, at Danmark skal overholde bestemmelserne i protokollerne og rapportere til Børnekomitéen om, hvordan Danmark overholder dem.

Den første tillægsprotokol (OPAC) handler om børn i væbnede konflikter, og den trådte i kraft i Danmark den 27. september 2002. Den anden (OPSC) handler om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, og den trådte i kraft i Danmark den 24. august 2003. Den tredje protokol (OPIC) handler om individuel klageadgang til Børnekomitéen, og den trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2016.

Find de tre tillægsprotokoller til Børnekonventionen her:

 

Tillægsprotokol om børnesoldater (OPAC)

Tillægsprotokol om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi (OPSC)

Tillægsprotokol om klagemekanisme (OPIC)