Open menu Close menu

Børnerettighedsvurderinger

Path 2

Børnerådet anbefaler, at der gennemføres børnerettighedsvurderinger (også kaldet Child Rights Impact Assessments eller CRIA) af al ny lovgivning, der påvirker børn. Det vil sige, at udkast til lovgivning skal vurderes i forhold til deres konsekvenser for børns rettigheder, hverdag og trivsel, og at lovens funktion i praksis skal monitoreres og evalueres.

Gennemførelsen af børnerettighedsvurderinger er anbefalet af FN's Børnekomité som et middel til implementeringen af Børnekonventionen. Det europæiske netværk for børneombudsmænd (ENOC - European Network of Ombudspersons for Children), som Børnerådet er en del af, har udarbejdet en skabelon for gennemførelsen af børnerettighedsvurderinger, der kan tilpasses og anvendes nationalt.

Du finder skabelonen samt yderligere oplysninger og materiale om børnerettighedsvurderinger på ENOC's hjemmeside