Open menu Close menu

Børnerådets rapporter til Børnekomitéen

Path 2

Børnerådet rapporterer til FN's Børnekomité om forholdene for børn og unge i Danmark

Hvert femte år skal deltagerstaterne sende en rapport til FN's Børnekomité om, hvordan de implementerer konventionens rettigheder i landet, og hvilke fremskridt, deltagerstaten har gjort for at forbedre disse rettigheder. Det er deltagerstatens regering, der skriver og afgiver rapporten.

Andre aktører har også mulighed for at indgive supplerende rapporter (skyggerapporter) til komitéen, hvor de uafhængigt kan gøre opmærksom på andre relevante forhold end dem, som staten selv fremhæver. Børnerådet skriver sådan en supplerende rapport ved hver rapportering til komitéen. Børnekomitéen kommer på baggrund af rapporterne med en række konkluderende bemærkninger (Concluding Observations) om børns rettigheder i Danmark.

Herunder finder du den danske regerings og Børnerådets rapporter til FN's Børnekomité og komitéens Concluding Observations til Danmark.

4. rapportering 2009

3. rapportering 2005