Barnets bedste bør komme først ved forælders død

27-10-2015

Høringssvar på forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service.
(Ændring af fortrinsstilling, herunder når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død.)

Social- og Indenrigsministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København
    

Den 27.10.2015
J.nr. 3.6.15/amc

Børnerådet kan tilslutte sig de foreslåede ændringer på området, hvor den ene forælder har forvoldt den anden forælders død. At afgørelsen træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, og at den efterlevende forælder ikke har fortrinsstilling i den situation, er hensigtsmæssigt ud fra de særlige omstændigheder.

Høringen indeholder også et forslag om, at den efterlevendes fortrinsstilling generelt skal udgå, når der skal tages stilling til forældremyndighed efter en forælders død. Her ønsker Børnerådet en tilføjelse. I den situation, hvor der er tale om, at der er fælles forældremyndighed, og den ene forælder dør, uden at den anden forælder har forvoldt døden, er der i forslaget lagt op til, at forældremyndigheden automatisk bliver hos efterlevende forælder, også selvom barnet ikke bor hos eller har kontakt med den forælder. Børnerådet er af den opfattelse, at hvis barnet ikke har kontakt med denne forælder, så bør der også i denne situation skulle foretages en vurdering af, hvad der er til barnets bedste. Er der tale om, at den efterlevende forælder ikke har en god kontakt og relation til barnet, vil det ikke nødvendigvis være til barnets bedste, at forældremyndigheden bliver hos efterlevende forælder. Børnerådet vil anbefale, at der i dette tilfælde foretages en vurdering af forældremyndigheden fra Statsforvaltningens side.


Med venlig hilsen

Per Larsen                                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet           Sekretariatschef