Børnerådets rapporter til Børnekomitéen

FN's Børnekomité

FN's Børnekomité holder øje med, at de lande, der har tiltrådt konventionen, opfylder deres forpligtigelser i forhold til konventionen.

Børnekomitéen vurderer, om de enkelte lande gør fremskridt i forhold til at forbedre børns rettigheder. Det vil sige, om de realiserer konventionen i landets love og i den daglige praksis.

FN's Børnekomité består af 18 medlemmer, som alle er eksperter inden for området. Medlemmerne er valgt af statsborgerne i de 1974 medlemslande, og de kommer fra forskellige lande og repræsenterer forskellige retssystemer.

Læs mere om FN's Børnekomité i Børnekonventionens artikel 43.

Børnerådet rapporterer til FN's Børnekomité om forholdene for børn og unge i Danmark

Den danske regering skal hvert 5. år sende en redegørelse til FN's Børnekomité om, hvordan situationen er for børn i Danmark. Organisationer, herunder Børnerådet, har også mulighed for at sende rapporter til Børnekomiteen.

Børnekomitéen kommer på baggrund af rapporterne med konkluderende bemærkninger om børns rettigheder i Danmark.

I 2016 udarbejdede Børnerådet sin 5. supplerende rapport til FN's Børnekomité. Danmark blev vurderet af FN's Børnekomité i 2017.

Børnekomitéen sætter en 5-årsgrænse fra det år, Børnekomitéen undersøger og vurderer landet og altså ikke nødvendigvis samme år, landet afleverede rapporten.

Læs rapporterne til FN's Børnekommite

Læs tillægsprotokollerne til Børnekonventionen