Det kræver ressourcer og styrke at flygte alene fra sit hjemland, samtidig kommer de fleste uledsagede børn og unge til Danmark med barske historier i bagagen. For nogle af de unge har den første tid i Danmark været utryg, nogle er blevet mødt med mistillid fra myndighederne, og nogle har mødt fagfolk og frivillige, der har gjort en stor positiv forskel.

De unge er meget optagede af at få opbygget et normalt hverdagsliv med uddannelse, fritidsliv og venner. Men det er svært at forstå det danske samfund og få etableret kontakt til etniske danskere. Og de unge understreger enstemmigt, hvor vigtigt det er at have en person at tale med og kunne søge hjælp hos. Derudover efterlyser de venskabsfamilier og mentorer.

Der er et enormt pres forbundet med at skulle ansøge om at få sin opholdstilladelse forlænget eller søge om en ny. Derfor mener Børnerådet, at opholdstilladelser som minimum skal gælde indtil barnet fylder 18 år og for de ældste ansøgere for minimum to år af gangen. Sådan en model vil skabe langt mere kontinuitet i de unges liv, så de kan koncentrere sig om at udvikle personlige og faglige kompetencer, der ruster dem til livet som voksen.

Om undersøgelsen

Børnerådet samlede i foråret 2015 en ekspertgruppe med i alt seks unge uledsagede flygtninge med opholdstilladelse til en række gruppemøder. Gruppemøderne foregik primært på dansk, suppleret
med engelsk. Citater på engelsk er i publikationen oversat til dansk.
Ud af de seks unge er fem drenge og én pige, og de unge var mellem 16 og 21 år, da de deltog i
ekspertgruppemøderne. Fem af de unge er oprindeligt fra Afghanistan og én oprindeligt fra Iran. Ved
mødernes begyndelse havde de unge været i Danmark mellem syv måneder og syv år.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Alle børn skal sikres opholdstilladelse efter en genopdragelsesrejse
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus)
Asyl og integration
Hensynet til barnets bedste skal komme i første række, når man overvejer frakendelse af barnets danske statsborgerskab
Hensynet til barnets bedste skal komme i første række, når man overvejer frakendelse af barnets danske statsborgerskab
Asyl og integration
Mindreårige asylansøgere skal altid inddrages, hvis myndighederne ønsker at adskille dem fra deres partner
Inddragelse af den mindreårige er helt afgørende, når der overvejes adskillelse af asylansøgende par, hvor den ene er mindreårig.
Asyl og integration
Børn kommer til at bøde for deres forældres handlinger, hvis fremmedkrigere frakendes deres danske statsborgerskab
Det har fatale konsekvenser for børnene, når forældrene vurderes som fremmedkrigere og frakendes deres statsborgerskab
Asyl og integration