Høringssvar: børnetilskud og børne- og ungeydelse

26-11-2012

Vedr. forslag L 84 til lov om ændring af lov om børnetilskud og lov om en børne- og ungeydelse.

Att.: Social- og Integrationsministeriet.

J.nr.3.0.16/sgh.

Efter forslaget får børn af eneadoptanter og børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af enlige kvinder, ret til særligt børnetilskud.

Videre foreslås det, at flygtninge undtages fra det gældende optjeningsprincip, således at de berettiges til fuld børne- og ungeydelse og til børnetilskud fra det tidspunkt, de opnår opholdstilladelse.

Børnerådet tilslutter sig begge disse forslag og har ikke yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen    

Annette Juul Lund                   Søren Gade Hansen
Sekretariatschef                      chefkonsulent