1. rapportering 1993

I 1993 gennemgik Børnekomiteen for første gang danske børns rettigheder.

FN's Børnekomites konkluderende bemærkninger til Danmarks 1. rapport om Børnekonventionen  

Børnekomiteen skriver konkluderende bemærkninger om børns rettigheder i Danmark. Det gør de på baggrund af alle de tilsendte rapporter og en eksamination af repræsentanter for den danske regering.