Open menu Close menu

Med lovændringen indføres der minimumsnormeringer i dagtilbud for børn på 3 børn pr. voksen for de 0-2-årige og 6 børn pr. voksen for de 3-6-årige. Derudover indføres der detaljerede regler for kommunalbestyrelsens tilsyn med dagsinstitutionerne og dagpleje.

Børnerådet bifalder intentionen bag forslaget om at skabe trygge børnefællesskaber og ønsket om at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene.

Interaktionen og relationen mellem voksne og børn er den enkeltfaktor, der ifølge forskning har størst betydning for høj pædagogisk kvalitet i daginstitutioner og for børnenes trivsel, læring og udvikling. Børnerådets undersøgelse fra 2019 blandt børnehavebørn viser, at de fleste børn har en yndlingsvoksen i børnehaven, og de fleste af disse børn begrunder valget af deres yndlingsvoksen med, at vedkommende lytter eller laver ting sammen med barnet. Børnenes yndlingsvoksne er kendetegnet ved at være nærværende. Børn har nemlig brug for nærvær. Derfor bakker vi op om at sikre nærværende voksne i dagtilbuddene.

Normeringer har betydning, men det helt afgørende er, at der er den nødvendige kvalitet af den pædagogiske indsats. Vi mener, der skal rettes en øget opmærksomhed på, om det enkelte dagtilbud har tilstrækkeligt personale med pædagogisk uddannelse til at kunne varetage den vigtige opgave, det er at være nærværende og drage omsorg for børn.

Vi mener derudover, at der i implementeringsfasen skal være særlig opmærksomhed på de udsatte børn, da erfaringen viser, at det er disse børn, der oplever den største negative virkning, når der ikke er nærværende voksne. Til enhver tid skal der være det antal voksne, der passer til institutionens behov, så alle børn oplever sig mødt af nærværende voksne.

Hvad angår tilsynet med dagtilbuddene, mener vi, det skal tilstræbes, at tilsynet er ensartet og uvildigt, så børn, uanset hvor de bor eller hvilket tilbud de modtager, er sikret et trygt dagtilbud af høj kvalitet.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.