Open menu Close menu

1278 børnehavebørn har deltaget i Børnerådets nye undersøgelse, som giver et unikt indblik i børnenes oplevelser med og relation til de voksne i børnehaven.

"Vi har hørt politikere, pædagoger, forældre og andre voksne tale hen over hovedet på børnene, mens de diskuterer forholdene i danske dagtilbud. Nu får vi også børnenes perspektiv med, og det er fuldstændig afgørende, for det er deres liv og hverdag, det handler om", siger formand for Børnerådet Mette With Hagensen.

Vi har hørt politikere, pædagoger, forældre og andre voksne tale hen over hovedet på børnene, mens de diskuterer forholdene i danske dagtilbud. Nu får vi også børnenes perspektiv med, og det er fuldstændig afgørende, for det er deres liv og hverdag, det handler om. Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

93 pct. af børnene er glade for at gå i børnehave. De fleste børn oplever, at en voksen tager imod dem om morgenen og siger farvel om eftermiddagen, og de kan finde hjælp hos en voksen, når de har brug for det. Alligevel er der børn, der føler sig overset i forskellige situationer i løbet af dagen i børnehaven, fx om morgenen, i spisesituationen, eller når de er kede af det.

Børnene i Børnerådets undersøgelse giver udtryk for, at de sætter pris på nærværende voksne. 80 pct. har en yndlingsvoksen i børnehaven, og størstedelen begrunder valget af deres yndlingsvoksen med, at vedkommende hører efter, hvad barnet fortæller, eller leger og laver ting med barnet.

Når vi spørger børnene, hvad de voksne i børnehaven laver mest, svarer 85 pct. af børnene, at de voksne mest går rundt og holder øje med børnene eller holder møder og snakker med de andre voksne. En mindre andel (15 pct.) svarer, at de voksne mest leger eller hygger med børnene. Størstedelen af børnene oplever altså, at de voksne mere er i nærheden, end de er nærværende. Og det er et problem, siger Børnerådets formand Mette With Hagensen:

"De fleste store børn i daginstitutionerne kender rutinerne og hverdagen i børnehaven, og de ved, at de voksne vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Men børn har brug for mere end det – de skal ikke bare passes. Så selvom de fleste børn nok skal klare sig, så er det simpelthen ikke godt nok. Alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig i daginstitutionerne. Det kræver, at der er nok kvalificerede voksne, som har tid og overskud til at være nærværende, lydhøre og støttende."

""

Læs Børnerådets Børneindblik 2/19: Voksne skal være nærværende - ikke kun i nærheden

Hent Børneindblik

Undersøgelsens hovedkonklusioner

  • 93 pct. af børnene har haft en god dag i børnehaven. 7 pct. har ikke haft en god dag.
  • 80 pct. af børnene har en yndlingsvoksen i børnehaven. De fleste af disse børn begrunder valget af deres yndlingsvoksen med, at vedkommende lytter eller laver ting sammen med dem.
  • 85 pct. af børnene oplever, at de voksne i børnehaven mest går rundt og holder øje med børnene eller mest holder møder og snakker med de andre voksne.
  • De fleste børn bliver taget imod af en voksen i børnehaven om morgen og bliver sagt farvel til om eftermiddagen, men nogle børn føler sig overset af de voksne i forskellige situationer i løbet af dagen, fx om morgenen, i spisesituationen, eller når de skal hjem om eftermiddagen.
  • Der er forskelle i pigernes og drengenes relation til de voksne. Flere piger end drenge har en yndlingsvoksen, flere piger synes, at det er hyggeligt at spise i børnehaven, og flere piger kan godt lide, at de voksne taler om dem.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1278 børnehavebørn i Børnerådets Minibørnepanel suppleret med kvalitative interviews med 34 børn samt to dages deltagende observation i en børnehave. Børnene besvarede spørgeskemaet i september og oktober 2018.

Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til institutionstype (børnehave, aldersintegreret) og geografi, men ikke i forhold til ejerforhold (kommunal, privat, selvejende).

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.