Open menu Close menu

Undersøgelsen viser, at de fleste børn er glade for at gå i børnehave, og de sætter pris på voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem. Men børnene oplever samtidig, at de voksne mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene.

93 pct. af børnene er glade for at gå i børnehave. De fleste børn oplever, at en voksen tager imod dem om morgenen og siger farvel om eftermiddagen, og de kan finde hjælp hos en voksen, når de har brug for det. Alligevel er der børn, der føler sig overset i forskellige situationer i løbet af dagen i børnehaven, fx om morgenen, i spisesituationen, eller når de er kede af det.

Børnene i Børnerådets undersøgelse giver udtryk for, at de sætter pris på nærværende voksne. 80 pct. har en yndlingsvoksen i børnehaven, og størstedelen begrunder valget af deres yndlingsvoksen med, at vedkommende hører efter, hvad barnet fortæller, eller leger og laver ting med barnet.

Når vi spørger børnene, hvad de voksne i børnehaven laver mest, svarer 85 pct. af børnene, at de voksne mest går rundt og holder øje med børnene eller holder møder og snakker med de andre voksne. En mindre andel (15 pct.) svarer, at de voksne mest leger eller hygger med børnene. Størstedelen af børnene oplever altså, at de voksne mere er i nærheden, end de er nærværende.

Undersøgelsens hovedkonklusioner

  • 93 pct. af børnene har haft en god dag i børnehaven. 7 pct. har ikke haft en god dag.
  • 80 pct. af børnene har en yndlingsvoksen i børnehaven. De fleste af disse børn begrunder valget af deres yndlingsvoksen med, at vedkommende lytter eller laver ting sammen med dem.
  • 85 pct. af børnene oplever, at de voksne i børnehaven mest går rundt og holder øje med børnene eller mest holder møder og snakker med de andre voksne.
  • De fleste børn bliver taget imod af en voksen i børnehaven om morgen og bliver sagt farvel til om eftermiddagen, men nogle børn føler sig overset af de voksne i forskellige situationer i løbet af dagen, fx om morgenen, i spisesituationen, eller når de skal hjem om eftermiddagen.
  • Der er forskelle i pigernes og drengenes relation til de voksne. Flere piger end drenge har en yndlingsvoksen, flere piger synes, at det er hyggeligt at spise i børnehaven, og flere piger kan godt lide, at de voksne taler om dem.

 

En god dag i børnehaven - et hæfte til dialog

På baggrund af børnenes besvarelser i undersøgelsen og børneindblikket "Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden" har Børnerådet lavet et lille hæfte om Ziggys dag i børnehaven. Hæftet er tænkt som en redskab for pædagoger og andre fagpersoner til at tale med børn i daginstitutioner om, hvordan det er at gå i børnehave og derigennem inddrage børnene i institutionens hverdag og rutiner. Gennem historien er der spørgsmål til børnene, som I kan bruge som oplæg til dialog.

""

'En god dag i børnehaven' giver et lille indblik i besvarelserne fra børneindblikket 'Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden'. Spørgsmålene handlede om, hvordan børnene oplever deres dag sammen med de voksne i børnehaven.

Læs eller hent hæftet

Om undersøgelsen

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1278 børnehavebørn i Børnerådets Minibørnepanel suppleret med kvalitative interviews med 34 børn samt to dages deltagende observation i en børnehave. Børnene besvarede spørgeskemaet i september og oktober 2018.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.