Open menu Close menu

En dag på børnehavens sofa med varm pande og sløj krop er noget, mange børn har prøvet. Over halvdelen – 56 pct. – af børnene i Børnerådets undersøgelse har prøvet at komme syg i børnehave, og hvert 10. barn har prøvet det mange gange. Undersøgelsen, der er foretaget blandt 531 børnehavebørn, viser også, at det stadig er mor, der tager langt de fleste syge- og fridage med børnene.

""

Læs eller hent Børnerådets Børneindblik 1/17: Mange børn kommer i børnehave, selvom de er syge

Læs undersøgelsen

Børnerådets nye undersøgelse tager temperaturen på børnehavebørns oplevelse af balancen mellem familie- og arbejdsliv, og børnenes svar tegner et billede af forældre, der gerne tager en fridag, leger og laver mad sammen med dem. Men forældrenes travlhed og arbejde fylder massivt i børnenes fortællinger om hverdagen, og særligt når børnene er syge, kniber det for forældrene med at få enderne til at nå sammen.

Det får Børnerådets formand Per Larsen til at efterlyse bedre muligheder for at forældre kan blive hjemme med deres syge børn:

Det er helt urimeligt, at det er så udbredt at sende syge børn i institution. Per Larsen
Formand for Børnerådet

”Det er helt urimeligt, at det er så udbredt at sende syge børn i institution. Vi bliver nødt til at skabe nogle rammer, der gør, at børn kan få lov til at være syge, uden at familierne skal opleve det som et kæmpe pres. Jeg efterlyser en langt mere aktiv familiepolitik i Danmark, så forældre kan tage de sygedage, som barnet har behov for, siger han.”

Læs Børnerådets politiske anbefalinger i notatet: Familie- og arbejdsliv i et børneperspektiv

43 procent af børnene fortæller, at deres forældre har ’rigtig meget travlt’, og hver tredje fortæller, at deres forældre ikke har god tid til at være sammen med dem. Det gør dem typisk kede af det, forvirrede eller bekymrede. Selvom både mor og far som oftest har arbejde, viser undersøgelsen, at det stadig er mødre, der tager størstedelen af omsorgsopgaven med børnene, og at de traditionelle kønsrollemønstre på nogle områder lever i bedste velgående. 67 procent af børnene svarer, at mor oftest passer dem, når de er syge, og kun 17 procent svarer, at far oftest passer dem. Mor tager også oftest en fridag med barnet.

Danske fædre holder den korteste barsel i norden, og jeg tror, det er et af de steder, vi skal starte med ændringer. Per Larsen
Formand for Børnerådet

”Det er opsigtsvækkende, at fordelingen stadig er så skæv. Danske fædre holder den korteste barsel i norden, og jeg tror, det er et af de steder, vi skal starte med ændringer. Vi ved fra vores nordiske naboer, at når fædre tager længere barsel, så bliver det også mere almindeligt og acceptabelt, at fædre tager sygedage og drager omsorg i hverdagen på lige fod med mødre,” siger Per Larsen.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 67 procent af børnene fortæller, at de oftest bliver passet af mor, når de er syge.17 procent fortæller, at de oftest bliver passet af far.
  • 56 procent fortæller, at de har prøvet at komme i børnehave, selvom de ikke var raske. 12 procent har prøvet det mange gange. 43 procent fortæller, at forældrene har ’rigtig meget travlt’.
  • 76 procent har prøvet at holde fridag med mor, og 61 procent har prøvet at holde fridag med far.
  • Over halvdelen af børnene mener, at både mor og far har god tid til at være sammen med dem. Dog svarer over hver tredje, at deres forældre ikke har god tid til at være sammen med dem.
  • Forældrenes travlhed gør typisk børnene kede af det, forvirrede og bekymrede.
  • Tæt på en femtedel fortæller, at de aldrig laver noget sjovt sammen med deres forældre.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på kvantitative data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 531 børn fra 41 daginstitutioner og kvalitative data fra interview med 33 børn i 4-6 års-alderen.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.