En dag på børnehavens sofa med varm pande og sløj krop er noget, mange børn har prøvet. Over halvdelen – 56 pct. – af børnene i Børnerådets undersøgelse har prøvet at komme syg i børnehave, og hvert 10. barn har prøvet det mange gange. Undersøgelsen, der er foretaget blandt 531 børnehavebørn, viser også, at det stadig er mor, der tager langt de fleste syge- og fridage med børnene.

Børnerådets undersøgelse tager temperaturen på børnehavebørns oplevelse af balancen mellem familie- og arbejdsliv, og børnenes svar tegner et billede af forældre, der gerne tager en fridag, leger og laver mad sammen med dem. Men forældrenes travlhed og arbejde fylder massivt i børnenes fortællinger om hverdagen, og særligt når børnene er syge, kniber det for forældrene med at få enderne til at nå sammen.

43 procent af børnene fortæller, at deres forældre har ’rigtig meget travlt’, og hver tredje fortæller, at deres forældre ikke har god tid til at være sammen med dem. Det gør dem typisk kede af det, forvirrede eller bekymrede. Selvom både mor og far som oftest har arbejde, viser undersøgelsen, at det stadig er mødre, der tager størstedelen af omsorgsopgaven med børnene, og at de traditionelle kønsrollemønstre på nogle områder lever i bedste velgående. 67 procent af børnene svarer, at mor oftest passer dem, når de er syge, og kun 17 procent svarer, at far oftest passer dem. Mor tager også oftest en fridag med barnet.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 67 pct. af børnene fortæller, at de oftest bliver passet af mor, når de er syge. 17 pct. fortæller, at de oftest bliver passet af far.
  • 56 pct. fortæller, at de har prøvet at komme i børnehave, selvom de ikke var raske. 12 pct. har prøvet det mange gange. 43 pct. fortæller, at forældrene har ’rigtig meget travlt’.
  • 76 pct. har prøvet at holde fridag med mor, og 61 pct. har prøvet at holde fridag med far.
  • Over halvdelen af børnene mener, at både mor og far har god tid til at være sammen med dem. Dog svarer over hver tredje, at deres forældre ikke har god tid til at være sammen med dem.
  • Forældrenes travlhed gør typisk børnene kede af det, forvirrede og bekymrede.
  • Tæt på en femtedel fortæller, at de aldrig laver noget sjovt sammen med deres forældre.

Om undersøgelsen

Analysen bygger på kvantitative data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 531 børn fra 41 daginstitutioner og kvalitative data fra interview med 33 børn i 4-6 års-alderen. Undersøgelsen blev foretaget i 2016.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Kvalitet i dagtilbuddet kræver nærværende voksne
Kvalitet i dagtilbuddet kræver nærværende voksne
Dagtilbud
Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden
Børnerådets undersøgelse (2019) blandt 1278 børnehavebørn bringer børnenes egne stemmer ind i debatten om kvalitet i dagtilbud. Undersøgelsen giver et unikt indblik i børnenes oplevelser med og relation til de voksne i børnehaven.
Dagtilbud
Pressemeddelelse: Børnehavebørn: Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden
Børnerådets nye undersøgelse blandt 1278 børnehavebørn bringer børnenes egne stemmer ind i debatten om dagtilbud. Undersøgelsen viser, at de fleste børn er glade for at gå i børnehave, og de sætter pris på voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem. Men børnene oplever samtidig, at de voksne mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene.
Dagtilbud
Debatindlæg: Børnerådet i ny rapport: Børnehavebørn savner nærværende voksne
Det er på tide at lytte til børnenes egne oplevelser fra børnehaverne. En ny rapport viser, at de frem for alt savner nærvær, skriver formand for Børnerådet Mette With Hagensen.
Dagtilbud