De fleste af børnene er glade for deres arbejde, men der er flere steder, hvor børnene selv peger på mangler. Børnene efterlyser blandt andet voksne, som varetager deres interesser på arbejdspladsen og har ansvaret for deres arbejdsvilkår. Undersøgelsen viser desuden, at børnene ofte oplever urimelige arbejdsvilkår. Og børn, der deltager i talentshows, er slet ikke beskyttet af loven. 

Uddrag af børnenes anbefalinger i undersøgelsen

  • Tidsplaner skal overholdes, så arbejdet ikke går ud over børnenes skoledag eller sociale relationer.
  • Der skal være en professionel voksen på arbejdspladsen, der har det primære ansvar for at tage sig af børnene.
  • Forestillingsrækker eller tv-optagelser skal afsluttes på en god måde, fx med en fest for både børn og voksne.
  • Arbejdet skal være opmærksom på, at ventetid og pausetid også er en del af arbejdsdagen, fordi børnene stadig er på, så længe de er på arbejde.
  • Kontrakten skal være skrevet i et sprog, så børnene også kan læse og forstå den. Og den skal være meget detaljeret.
  • De voksne skal inddrage og lytte til børnene og så vidt muligt tage højde for deres ønsker. Det er særligt vigtigt, når børnene ikke spiller en rolle, men optræder som sig selv, fx i talentshows.
  • Arbejdspladsen skal kende til børns rettigheder.

Uddrag af Børnerådets anbefalinger på det lovgivningsmæssige område

  • Arbejdstilsynet skal overtage politiets opgave med at give arbejdstilladelser til børn under 13 år, så det er Arbejdstilsynet, der håndterer alle ansøgninger og sager om børn, der arbejder, uanset alder. Arbejdstilsynet ligger inde med ekspertise og bred erfaring på området, og de har desuden bedre forudsætninger for at foretage stikprøvekontroller, end politiet har.
  • Børn over 13 år, der deltager i talentshows, skal være omfattet og beskyttet af arbejdsmiljølovgivningen, ligesom andre børn over 13 år, der medvirker i kulturelle aktiviteter, er.
  • Børn under 13 år, der deltager i talentshows, skal som andre børn under 13 år, have tilladelse af politiet – og allerhelst af Arbejdstilsynet – til at medvirke i kulturelle aktiviteter.

Om undersøgelsen

De syv børn, der har deltaget i ekspertgruppen, arbejder eller har arbejdet i forskellige dele af underholdningsbranchen. Samlet har børnene erfaring inden for tv-serier, film, ballet, teater og talentshow.
Ud af de syv børn er fire drenge og tre piger, og de var mellem 12 og 14 år, da de deltog i undersøgelsen

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Børn og unge skal sikres komplet beskyttelse mod overgreb i foreningslivet
Børn og unge skal sikres komplet beskyttelse mod overgreb i foreningslivet
Kultur og fritid
Debatindlæg: Hjælp de udsatte børn tilbage i fritidsaktiviteterne efter Corona
Organiserede fritidsaktiviteter er en vigtig del af børns sociale liv. Derfor opfordrer vi trænere, undervisere, skolelærere og pædagoger til at række ud og hjælpe især de udsatte børn tilbage til fritidslivet efter Corona, skriver repræsentanter fra Børnerådet, DGI, DIF og DUF i dette debatindlæg.
Kultur og fritid
Det gode fritidsliv er venner, tid og frihed
En undersøgelse (2019) fra Børnerådet viser, at de fleste unge i 9. klasse har et godt fritidsliv. Men mere end hver tiende har et dårligt fritidsliv og savner venner, tid og frihed til at gøre, hvad de har lyst til.
Kultur og fritid
Pressemeddelelse: Det gode fritidsliv for unge i 9. klasse er venner, tid og frihed
De fleste unge i 9. klasse har et godt fritidsliv. Men mere end hver tiende har et dårligt fritidsliv og savner venner, tid og frihed til at gøre, hvad de har lyst til. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, som kortlægger de unges fritid og liv uden for skolen.
Kultur og fritid