Aldersgrænsen for køb af alkohol bør hæves til 18 år

18-05-2017

Appel om at ændre lovgivning på alkoholområdet sendt til Sundheds- og Ældreudvalget.

Danmark er efterhånden et af få lande i Europa, hvor mindreårige kan gå fra kiosken med en klirrende indkøbspose fuld af øl, vin og alkoholsodavand. Døgnet rundt, alle ugens dage. Det er baggrunden for, at vi - en række organisationer – nu er gået sammen om denne fælles appel til Folketinget via Sundheds- og Ældreudvalget: Hæv aldersgrænsen for køb af alle typer alkohol til 18 år i detailhandlen.

Danske unge holder stadig fast i europarekorden i fuldskab; 32 pct. af danske 15-16-årige har været fulde minimum én gang i løbet af den seneste måned sammenlignet med et europæisk gennemsnit på 13 pct. Det kan næppe overraske nogen, da danske unge har foruroligende gode betingelser for at lade alkoholen flyde indenbords; 96 pct. af danske 15-16-årige mener nemlig, at de har let ved at anskaffe sig alkohol, hvilket er den højeste andel i Europa.

Danmark halter bagud
Nye tal fra WHO viser, at Danmark halter gevaldigt bagud, når det kommer til at mindske tilgængeligheden af alkohol via effektive tiltag. Den lette tilgængelighed til alkohol og det høje alkoholforbrug blandt danske unge er bekymrende, da skadevirkningerne af alkohol er velkendte.

Unge er særligt sårbare overfor alkoholens skadevirkninger
Et stort alkoholforbrug i ungdommen kan have alvorlige kognitive skadevirkninger og øger risikoen for ulykker, vold og usikker sex. Hvert år har ca. 1.400 danskere i alderen 15-19 år kontakt med sygehuset pga. alkohol, og på sigt kan et stort alkoholforbrug føre til over 60 forskellige sygdomme samt for tidlig død.

Aldersgrænser virker
Højere aldersgrænser er et af de mest effektive greb til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge. En 18-års aldersgrænse for køb af alle typer alkohol vil gøre det nemmere for alle parter, kunder såvel som forhandlere, at huske og gennemskue lovgivningen i forhold til salg af alkohol. Derudover ligger en fælles 18-års aldersgrænse for køb af alkohol i detailhandlen fint i tråd med øvrige aldersgrænser, der relaterer sig til myndighedsalderen i Danmark, herunder 18-års aldersgrænsen for køb af tobak.

Aldersgrænser sender et stærkt signal
Mange unge oplever et drikkepres. En 18-års aldersgrænse vil gøre det nemmere for unge at sige fra over for drikkepres med argumentet om, at det er ulovligt at købe alkohol som mindreårig. Mange forældre bruger endvidere aldersgrænserne som rettesnor, når de laver aftaler med deres børn om alkohol. En 18-års aldersgrænse vil derfor sende et stærkt signal til både unge og forældre om, at alkohol ikke er for børn.

Danskerne bakker op om en 18 års-aldersgrænse
Halvdelen af danskerne bakker op om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år - uanset alkoholprocent (50 pct.).
I lyset af ovenstående mener vi, at tiden er moden til at hæve aldersgrænsen for køb af alle typer alkohol til 18 år i detailhandlen og beskytte nye generationer af danske børn og unge mod alkoholens skadevirkninger.

Per Larsen, Børnerådet
Dorthe Crüger, Kræftens Bekæmpelse
Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik
Lars Møller, WHO Europe
Maja Bertram, Dansk Selskab for Folkesundhed
Morten Grønbæk, Vidensråd for Forebyggelse
Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningen
Anja Philip, Forbrugerrådet Tænk
Marianne Skjold, Psykiatrifonden
Jørgen Pedersen, SSP Samrådet
Anette Søgaard Nielsen, Alkohol & Samfund