Børnerådet tilslutter sig, at der også skal indhentes børneattest på frivillige i dagtilbud

18-06-2018

Ændringer i bekendtgørelse om dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København

18.06.2018
J.nr. 3.1.6/amc


Børnerådet kan tilslutte sig, at det præciseres, at der skal indhentes børneattest på personer - herunder frivillige i dagtilbuddet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Herunder, at børneattesten skal indhentes, inden kommunen eller den private leverandør ansætter personen.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef