Børn og unge på børnecentre er først og fremmest børn og unge

14-08-2017

Børnerådets bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder mv.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

11.08.2017
J.nr. 3.5.10/sgh

Vi henviser til rådets høringssvar af 9. marts 2017 om lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder etc.).

Her skriver vi om udkastet til lovtekst: ”Børn og unge bør omtales som den særlige gruppe, de er. De bør derfor konsekvent omtales som enten barnet/den unge eller den mindreårige, ikke som udlændingen. Det bør være indlysende, at der er tale om en udlænding, når vi er i udlændingelovens område, og derfor er det afgørende element, at der er tale om børn. Det bør derfor konsekvensrettes.”
Dette er fortsat Børnerådets synspunkt og dermed også mht. bekendtgørelsens benævnelse af personkredsen. Vi foreslår derfor, at teksten ændres.

Mht. forslagets § 26 om klage over afgørelser: Det er stadig Børnerådets synspunkt, at træk i barnets/den unges lommepenge som en sanktionsmulighed ikke fremmer det ønskede mål. Sanktionen findes ikke på anbringelsesområdet, hvis regler burde gælde her også. Børnerådet finder heller ikke reglen velbegrundet i forbindelse med uledsagede mindreårige, hvis ganske særlige forudsætninger og forhistorie snarere burde aktualisere pædagogisk og psykologisk bistand frem for straf.

Børnerådet har ikke yderligere bemærkninger til forslaget.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Souschef