Au pair-personers forhold skal forbedres

26-02-2015

Vedr. forslag til lov om ændring af udlændingelov og ferielov
(Forbedring af reglerne på au pair-området)

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 K

26. februar 2015
jnr. 3.5.10/sgh

Børnerådet tilslutter sig aftalepartiernes ønske om at forbedre forholdene for au pair-personer i Danmark og finder forslagets enkelte elementer hensigtsmæssige i den henseende.

Særligt kan rådet tilslutte sig, at aldersgrænsen for au pair-personer hæves fra 17 år i dag til 18 år for at sikre, at personerne er myndige, når de søger opholdstilladelse. Dermed vil det i alle sammenhænge være lettere for au pair-personer at hævde deres rettigheder her i landet. Det undrer dog rådet, at denne aldersgrænse ikke fremgår af selve forslaget, men alene af Bemærkningernes pkt. 1. Rådet foreslår derfor, at dette forhold af hensyn til forståeligheden af lovforslaget indskrives i teksten.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                             Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                         Sekretariatschef