Sårbare børnefamilier skal have bedre mulighed for at få opholdstilladelse

17-04-2015

Høringssvar på lovforslag om ændring af udlændingeloven (humanitære opholdstilladelser)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København

17. april 2015
J.nr. 3.5.10/amc

Børnerådet kan tilslutte sig den formulerede praksisændring, såfremt det fremover i realiteten vil give en øget mulighed for at opnå humanitær opholdstilladelse til særligt sårbare børnefamilier.

Det er Børnerådets opfattelse, at for familier, der anmoder om ophold i landet efter udlændingeloven, skal myndighederne altid inddrage og vægte hensynet til barnets bedste i sagens afgørelse.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                             Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                         Sekretariatschef