Høringssvar: udlændinge- og kildeskatteloven

19-09-2013

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven.

Att.: Justitsministeriet, Udlændingekontoret.
J.nr 3.5.10/AMC.

Børnerådet finder det afgørende, at ændringer i børns retsstilling tages ud fra et hensyn til barnets bedste.

Når udtrykket "ganske særlige grunde" anvendes, når det skal besluttes, hvorvidt en ansøgning om humanitært ophold skal tildeles opsættende virkning, er det i lyset af ovenstående hensyn vigtigt at specificere udtrykket.

Hvis reglen omfatter personer med børn, risikerer børnene flytninger samt en usikkerhed/ustabilitet, der er forbundet dermed. Det må derfor være afgørende at sikre, at ændringen ikke rammer de, der har et reelt grundlag at søge humanitært ophold på.

Den foreslåede ændring ift. opsporing af familie betyder, at Udlændingestyrelsen skal indhente samtykke fra barnet til opsporing af familiemæssigt netværk og herefter skal bistå barnet med at iværksætte eftersøgning. Formålet med ændringen er at skabe samklang med den EU-retlige formulering om at "bistå".

I bemærkningerne (side 75, "Til nr.32") angives, at Udlændingestyrelsen fortsat skal hjælpe en mindreårig med at få sat en eftersøgning i gang, når den mindreårige ønsker det. Udlændingestyrelsen skal som hidtil vejlede grundigt om mulighederne for eftersøgning.

Initiativet til at iværksætte eftersøgning af familiemæssigt netværk ligger som i den foreslåede formulering hos barnet. Det må for det første sikres, at barnet forstår, hvad det samtykker til.

For det andet ligger Initiativet ud fra den foreslåede ordlyd hos barnet. Det er uhensigtsmæssigt, når barnet står i en i forvejen svær og presset situation, alene i et ukendt land, hvor barnet ikke har så mange ressourcer.

Set fra et børneperspektiv bør ansvaret ikke lægges på barnet men derimod ligge hos staten. Ydermere vil Børnerådet understrege, at en svækket indsats for at genfinde forældrene vil øge risikoen for, at en genforening aldrig finder sted.

Børnerådet kan i forbindelse med ændringen gøre opmærksom på sin udgivelse "Helst skal man have en god barndom", hvor børn på asylcentre fortæller, at de savner deres bedsteforældre i hjemlandet. Børn har brug for kendte trygge relationer for at sikre deres udvikling. I den forbindelse er eftersøgning af familiemæssigt netværk afgørende under forudsætning af, at det gøres af hensyn til barnets bedste.

 

Med venlig hilsen 

Per Larsen                           Søren Gade Hansen
Formand for                       Børnerådet chefkonsulent