Høringssvar: forebyggelsespakker

26-09-2012

Høringssvar vedr. udkast til forebyggelsespakker.

Att.: Sundhedsstyrelsen.

Børnerådet er glad for den store mængde fakta og videnskabelige underbygninger og de gode anbefalinger, der er indeholdt i forebyggelsespakkerne. Rådet er dog skeptisk overfor, om anbefalingerne vil blive fulgt og implementeret. Børnerådet er således bekymret for, om anbefalingerne vil få den ønskede effekt og forbedre børnenes sundhed.

Børnerådet finder det problematisk, at forebyggelsespakkerne har form af anbefalinger, når vi ved, at kommunerne er pressede på ressourcer og derfor er tilbøjelige til at prioritere ”kan”-opgaver lavt. Børnerådet efterlyser lovændringer, der sikrer indsatsen i forhold til børn og unge.

Børnerådet opfordrer Sundhedsstyrelsen til at udarbejde mere detaljerede formidlings-, implementerings- og monitoreringsstrategier end der er beskrevet i høringsudkast. Børnerådet anbefaler desuden, at Sundhedsstyrelsen definerer indikatorer og efterfølgende sørger for en systematisk evaluering af indsatsen på tværs af kommunerne.

Med venlig hilsen

Annette Juul Lund                    Søren Gade Hansen Sekretariatschef                       chefkonsulent