Open menu Close menu

Debatindlæg bragt i Politiken den 10. juli 2021.

Af Agi Csonka, formand for Børnerådet

Mens de fleste holder sommerferie, lander invitationen til covid-19-vaccinationen af de 12-14-årige i forældrenes e-Boks, og familierne skal nu tage stilling til, om teenagerne skal vaccineres. I de fleste familier er beslutningen formentlig helt ukompliceret. Men hvad hvis børn og forældre er uenige? Eller bare usikre? Er forældre klædt på til at oplyse deres børn om fordele og ulemper ved vaccinen?

Her er det vigtigt at huske på, at børn faktisk har ret til selv at bestemme, om de ønsker at blive vaccineret mod covid-19. Ifølge FN’s børnekonvention har børn på 12 år og derover i langt de fleste tilfælde den rette modenhed til at træffe den beslutning, hvis de er informeret grundigt om fordele og ulemper ved vaccinen. Og hvis barnet har den rette modenhed, er det ifølge FN’s Børnekomité i strid med børnekonventionen, hvis barnets ønske ikke respekteres.

Børneperspektivet har været fuldstændig fraværende i spørgsmålet om vaccination mod covid-19. Agi Csonka
Formand for Børnerådet

Børneperspektivet har været fuldstændig fraværende i spørgsmålet om vaccination mod covid-19 – hverken myndighederne eller medierne har beskæftiget sig med børns rettigheder eller konsekvenserne for børnene ved at få vaccinen. Heller ingen har rigtig talt om børnenes ret til selv at bestemme og få indflydelse på beslutningen, hvis de har en anden holdning end deres forældre. Som den danske sundhedslovgivning er i dag, kan et barn på 12-14 år ikke vælge at få vaccinen, hvis forældrene siger nej – selv om det strider mod børnekonventionen. Omvendt har et barn på samme alder en de facto-ret til at sige nej til vaccinen, fordi man ikke må bruge fysisk magt til at give vaccinen. Men har nogen fortalt børnene det?

Et barn på 12-14 år alder har en de facto-ret til at sige nej til vaccinen, fordi man ikke må bruge fysisk magt til at give vaccinen. Men har nogen fortalt børnene det? Agi Csonka
Formand for Børnerådet

Det kræver information og oplysning fra både sundhedsmyndigheder, skole, forældre og eventuelt den praktiserende læge for at sikre, at alle børn bliver klædt på til at tage stilling til vaccination på et oplyst grundlag. Det er et samfundsansvar. Børn skal ikke tvinges til at tage stilling, men de skal have mulighed for det, hvis de ønsker det.

Sundhedsmyndighederne har besluttet, at børn ned til 12 år bør vaccineres, men de sundhedsprofessionelle er langtfra enige i forhold til covid-19-vaccination af børn. Vi savner et tydeligt børneperspektiv, når sundhedsmyndighederne tager beslutninger, der påvirker børn, og vi efterlyser en solid kommunikation i børnehøjde og en reel debat om børns rettigheder som selvstændige individer. Børn skal ikke reduceres til statister i en voksenverden, hvor beslutninger bliver truffet hen over hovedet på dem.

Læs debatindlægget i Politiken (bag betalingsmur)

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Sundhed og trivsel

Styrket alderskontrol beskytter børn og unge

Børnerådets bemærkninger til Høring over to ændringsbekendtgørelser – forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).
Sundhed og trivsel

Indtil kommunalt tilbud til børn og unge i mistrivsel står klar, skal de sikres hurtig hjælp andre steder

Børnerådets bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)
Sundhed og trivsel

Forældres adgang til børns helbredsoplysninger skal altid være til barnets bedste

Børnerådets bemærkninger til høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps
Sundhed og trivsel

Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.