Debatindlæg bragt i Altinget den 13. januar 2020.

Af Mette With Hagensen, formand for Børnerådet

Flere tusind børn fra 43 lande opholder sig lige nu i lejre, som kurdiske myndigheder driver i Syrien. I al-Hol-lejren er mere end 65 procent af beboerne børn.
Sundhedsrisikoen er overhængende, og de fleste af børnene lider under dårlig ernæring. Siden begyndelsen af april 2019 er mere end 250 af beboerne døde. 80 procent af dem var børn.

Sundhedsrisikoen er overhængende, og de fleste af børnene lider under dårlig ernæring. Siden begyndelsen af april 2019 er mere end 250 af beboerne døde. 80 procent af dem var børn. Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Børneombudsinstitutioner i hele Europa har opfordret deres regeringer til at hjemtage disse børn. Det samme har FN's Børnekomité og EU-Parlamentet. Danmark har tilsluttet sig børnekonventionen og de tre tillægsprotokoller, som understreger forpligtelsen til at beskytte børn mod at blive inddraget i krigshandlinger og mod enhver form for udnyttelse og overgreb.

 

Statsminister afviser

Som statsligt råd har vi et ansvar for at sikre, at Danmark overholder FN's børnekonvention.

Derfor skrev vi i begyndelsen af november et brev til statsminister Mette Frederiksen, hvor vi opfordrede regeringen til at bringe danske børn ud af de syriske lejre og i sikkerhed. Helst i Danmark eller under forhold andetsteds, som kan garantere deres fundamentale ret til liv og overlevelse.

Mette Frederiksen har endnu ikke besvaret Børnerådets henvendelse, men fra Folketingets talerstol har statsministeren gjort det klart, at regeringen ikke vil hente børnene til Danmark. Regeringen mener, at børnene er forældrenes ansvar, og at børnene dermed skal bøde for forældrenes handlinger.

 

Konvention forpligter

Lad os slå fast, at børnekonventionen forpligter os til at beskytte alle danske børn og sikre deres rettigheder, uanset hvor de opholder sig og uanset deres forældres handlinger.

Det er paradoksalt og ganske uacceptabelt, at vi fejrer børnekonventionens 30-års fødselsdag, samtidig med at vi lader danske børn lide fysisk og psykisk overlast i syriske flygtningelejre.

Vi appellerer til, at regeringen vil betragte børnene som ofre for krigen i Syrien og sørge for at bringe de danske børn i sikkerhed.

Skulle der være tvivl om deres nationalitet eller andre forhold anbefaler vi, at tvivlen af medmenneskelige grunde kommer børnene til gode, indtil individuelle undersøgelser har bragt klarhed over barnets situation.

Læs debatindlægget i Altinget

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Alle børn skal sikres opholdstilladelse efter en genopdragelsesrejse
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus)
Asyl og integration
Hensynet til barnets bedste skal komme i første række, når man overvejer frakendelse af barnets danske statsborgerskab
Hensynet til barnets bedste skal komme i første række, når man overvejer frakendelse af barnets danske statsborgerskab
Asyl og integration
Mindreårige asylansøgere skal altid inddrages, hvis myndighederne ønsker at adskille dem fra deres partner
Inddragelse af den mindreårige er helt afgørende, når der overvejes adskillelse af asylansøgende par, hvor den ene er mindreårig.
Asyl og integration
Børn kommer til at bøde for deres forældres handlinger, hvis fremmedkrigere frakendes deres danske statsborgerskab
Det har fatale konsekvenser for børnene, når forældrene vurderes som fremmedkrigere og frakendes deres statsborgerskab
Asyl og integration