Børnerådet bifalder ændringen i serviceloven, som betyder, at anbragte børn og unge ikke længere kan pålægges egenbetaling for deres ophold, når de har fritidsjob eller indtægter fra formueafkast. Det er helt afgørende, at anbragte unge ikke oplever, når de tager et fritidsjob, at indtægterne for deres arbejde fratages dem.

De, som har lyst og er i stand til at tage et fritidsjob, bør fra samfundets herunder kommunens side, tilskyndes til det. Derfor er ændringen særdeles positiv.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Anbragte børn har ret til en god skolegang
Børnerådet og De Anbragtes Vilkår har i samarbejde med en gruppe anbragte og tidligere anbragte unge formuleret otte principper og en række anbefalinger til en god skolegang for anbragte børn.
Anbringelse
Debatindlæg: Vi savner fokus på anbragte børns skolegang
Hvorfor er skolegang for anbragte børn ikke et centralt element i reformen 'Børnene først'? spørger formand for Børnerådet, Agi Csonka og formand for De Anbragtes Vilkår, David Adrian Pedersen.
Anbringelse
Styrkelsen af socialtilsynet skal være helhedsorienteret, hvis der skal ske en reel forbedring
Styrkelsen af socialtilsynet skal være helhedsorienteret, hvis der skal ske en reel forbedring
Anbringelse
Debatindlæg: Anbragte unge bliver kastet ud i voksenlivet. Ville I bede jeres barn om at flytte hjemmefra, når det fylder 18 år?
Spørg jer selv: Ville I kun give jeres barn lov til at snakke med jer fra 8 til 16 mandag til fredag? Ville I bede jeres barn om at flytte hjemmefra, så snart det fylder 18 år?
Anbringelse