Dette hæfte er målrettet børn mellem 12 og 17 år, som allerede er anbragt eller skal anbringes uden for hjemmet. Her kan barnet eller den unge få et indblik i, hvad der kommer til at ske, når det ikke længere skal bo hos sine forældre, og der er informationer om, hvilke rettigheder man har, når man er anbragt. Hæftet handler om emner, som fx at blive lyttet til og inddraget i sin egen sag, at måtte se sin familie og meget mere.

Hæftet er både til de børn og unge, der bor i plejefamilier, på opholdssteder eller på institutioner for børn. Der er gode råd til alle sammen – noget af det gælder for børn i plejefamilier, mens andre ting mest gælder for børn på opholdssteder eller på institutioner.
Hæftet forklarer de relevante rettigheder i FN’s Børnekonvention og i serviceloven.

Hæftet er udgivet på dansk og engelsk og kan downloades som PDF her.

Når du ikke kan bo derhjemme – 12-17 år. Om at være anbragt.

Læs eller hent PDF

When you cannot live at home – 12-17 years. About being placed in care.

Read or download PDF

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Anbragte børn har ret til en god skolegang
Børnerådet og De Anbragtes Vilkår har i samarbejde med en gruppe anbragte og tidligere anbragte unge formuleret otte principper og en række anbefalinger til en god skolegang for anbragte børn.
Anbringelse
Debatindlæg: Vi savner fokus på anbragte børns skolegang
Hvorfor er skolegang for anbragte børn ikke et centralt element i reformen 'Børnene først'? spørger formand for Børnerådet, Agi Csonka og formand for De Anbragtes Vilkår, David Adrian Pedersen.
Anbringelse
Styrkelsen af socialtilsynet skal være helhedsorienteret, hvis der skal ske en reel forbedring
Styrkelsen af socialtilsynet skal være helhedsorienteret, hvis der skal ske en reel forbedring
Anbringelse
Debatindlæg: Anbragte unge bliver kastet ud i voksenlivet. Ville I bede jeres barn om at flytte hjemmefra, når det fylder 18 år?
Spørg jer selv: Ville I kun give jeres barn lov til at snakke med jer fra 8 til 16 mandag til fredag? Ville I bede jeres barn om at flytte hjemmefra, så snart det fylder 18 år?
Anbringelse