De unge bruger bl.a. hinanden og voksne til at tale med om mobningen. Undersøgelsen viser også, at jo mere unge er tilstede på de sociale medier, jo oftere er de udsat for digital mobning.

Digital mobning, dvs. mobning der foregår på de sociale medier, er en særlig type mobning. Fx betyder muligheden for anonymitet, at mobningen kan ske uden en synlig afsender, og det kan være nærmest umuligt at slippe væk fra og bremse den meget synlige og lettilgængelige eksponering. Og Børnerådets undersøgelse peger på, at der hersker en særlig – ofte meget barsk – tone på de sociale medier.

Undersøgelsen viser, at krænkende eller sårende indhold på de sociale medier er velkendt blandt de unge. 21 pct. fortæller, at de har modtaget ondsindede private beskeder, og 23 pct. har oplevet, at nogen har sendt eller uploadet billeder eller video af dem uden deres samtykke. Mellem fire og otte pct. af de unge har oplevet at blive udsat for digital mobning, dvs. oplevet det flere gange om ugen eller et par gange om måneden. Og mellem syv og 22 pct. af de unge har oplevet andre blive udsat for digital mobning enten flere gange om ugen eller et par gange om måneden, fx ondsindede beskeder, trusler eller deling af sårende billeder.

Undersøgelsens hovedresultater

  • Fem pct. af de unge har flere gange om ugen/et par gange om måneden oplevet, at der er blevet skrevet grimme ting til dem selv på et socialt medie, så andre kunne se det.
  • 14 pct. af de unge har flere gange om ugen/et par gange om måneden oplevet, at der er blevet skrevet grimme ting til en, de kender, på et socialt medie, så andre kunne se det.
  • 75 pct. af de unge, der selv har oplevet digital mobning, handlede på det. Primært ved at fortælle om det til en ven.
  • 78 pct. af de unge, der har oplevet andre blive udsat for digital mobning, handlede på det, primært ved at tale om det med den, det gik udover.
  • Tre pct. af de unge, der bruger sociale medier op til to timer om ugen, har oplevet, at nogen har skrevet grimme ting til dem på et socialt medie flere gange om ugen/et par gange om måneden. Til sammenligning oplever 12 % af de unge, der bruger sociale medier mere end fire timer om ugen, denne form for mobning.
  • 19 pct. af de unge vil gerne vide mere om god stil på nettet. Til sammenligning vil 49 pct. gerne vide mere om, hvem der må bruge deres billeder, 45 pct. hvem der har adgang til deres personlige oplysninger fra sociale medier.

Om undersøgelsen

Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Unge og medier’, der stiller skarpt på unges mediebrug. Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.932 elever i 7. klasse samt opfølgende gruppeinterview med 15 børn.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Koordinatoren for digitale tjenester bør sikres nødvendige børne- og unge faglige kompetencer og selvstændige ressourcer
Børnerådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen).
Børns digitale liv
Tortgodtgørelsens endelige størrelse i sager om digitale seksuelle krænkelser bør ikke afhænge af ofrets egen indsats i forhold til kontinuerligt at fremsøge og anmelde eventuelle nye delinger
Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse)
Børns digitale liv
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Markedsføringsloven skal beskytte børn og unge på sociale medier både som afsendere og som modtagere af reklamer
Børns digitale liv
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres
Børns digitale liv