Undersøgelsen zoomer ind på på, hvilke udfordringer børnene synes, der er i forbindelse med anbringelse i en plejefamilie. Undersøgelsen dykker desuden ned i, hvad børnene mener, der skal til for at gøre anbringelse i familiepleje så god som muligt for det enkelte barn.

Børnene har en lang række forslag til kommunen, skolen, sagsbehandleren m.fl. om, hvad der skal til for at skabe bedre anbringelser i plejefamilierne. Børnene anbefaler blandt andet, at plejefamilierne bliver endnu bedre forberedt på at få et plejebarn, og at der kommer mere fokus i skolerne på, hvordan det er at være anbragt. De ønsker sig også mere stabile sagsforløb, hvor der f.eks. ikke skiftes ud i sagsbehandlerne.

Ekspertgruppens anbefalinger

Anbefalinger til politikere og kommunen

 • Plejefamilien skal forberedes godt til at modtage plejebarnet.
 • Plejebørnene skal have mulighed for at lære familien at kende før indflytningen og give udtryk for, om de selv mener, at de kan bo i den familie i fremtiden.
 • Plejefamilien skal have kurser før modtagelsen og løbende efteruddannelse.

Anbefalinger til lærerne

 • Vis forståelse, tolerance og rummelighed.
 • Tag hensyn til barnets særlige sårbarhed.
 • Tal om anbringelser og plejefamilier i klassen.
 • Etabler et godt samarbejde med plejefamilien.

Anbefalinger til sagsbehandlerne

 • Lyt til børnene og tag deres mening alvorligt.
 • Sørg for mere stabile sagsbehandlere, som kender barnet.
 • Gør sagsbehandlingstiden kortere.
 • Afklar mulighed for efterværn tidligt og hurtigt.
 • Giv støtte og hjælp til den biologiske familie.

Om undersøgelsen

Børnerådet har inviteret 11 plejebørn i alderen 11-18 år til at deltage i ekspertgruppen ’Børn og unge i plejefamilier’. Børnerådet har i samarbejde med Socialministeriet gjort det muligt for børnene at mødes med ministeren for direkte at fortælle om deres erfaringer og anbefalinger fra ekspertgruppemøderne.

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Anbragte børn har ret til en god skolegang
Børnerådet og De Anbragtes Vilkår har i samarbejde med en gruppe anbragte og tidligere anbragte unge formuleret otte principper og en række anbefalinger til en god skolegang for anbragte børn.
Anbringelse
Debatindlæg: Vi savner fokus på anbragte børns skolegang
Hvorfor er skolegang for anbragte børn ikke et centralt element i reformen 'Børnene først'? spørger formand for Børnerådet, Agi Csonka og formand for De Anbragtes Vilkår, David Adrian Pedersen.
Anbringelse
Styrkelsen af socialtilsynet skal være helhedsorienteret, hvis der skal ske en reel forbedring
Styrkelsen af socialtilsynet skal være helhedsorienteret, hvis der skal ske en reel forbedring
Anbringelse
Debatindlæg: Anbragte unge bliver kastet ud i voksenlivet. Ville I bede jeres barn om at flytte hjemmefra, når det fylder 18 år?
Spørg jer selv: Ville I kun give jeres barn lov til at snakke med jer fra 8 til 16 mandag til fredag? Ville I bede jeres barn om at flytte hjemmefra, så snart det fylder 18 år?
Anbringelse