1659 unge fortæller om deres forhold til krop, sundhed og motion

05-10-2020

Kropssyn, motionsvaner og risikoadfærd for spiseforstyrrelser. Børnerådet har undersøgt, hvordan unge i 9. klasse oplever deres egen krop og sundhed. Resultaterne er præsenteret i et nyt Børnefakta-ark.

Vejer jeg for meget eller for lidt? Burde jeg træne mere? Og hvem kan jeg tale med om min krop?

Tanker om kroppen, og hvordan den fremstår, fylder meget hos nogle børn og unge. Børnerådet har spurgt 1659 unge i 9. klasse om deres forhold til kroppen, motion og fysisk og mental sundhed.

Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter billedet af, at mange unge er opmærksomme på deres egen krop, og hvordan den føles og ser ud. Det er oftest pigerne, som er utilfredse med egen krop. Mens 37 pct. af pigerne ofte eller hele tiden tænker over deres egen vægt, gælder det samme for 14 pct. af drengene.

"Mine fingre er fede, jeg har en klam dobbelthage, mit håndled er for tungt, og det er mine arme også, jeg har en fed mave, og mine ben kan finde på at se lidt tykke ud", fortæller en 14-årig pige i undersøgelsen, og en 15-årig dreng skriver: "Jeg synes ikke, at jeg er flot nok, og jeg synes, at jeg er for tyk."

Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem mistrivsel, og hvor ofte de unge tænker over deres egen vægt.

54 pct. af de unge udviser et eller flere symptomer på risikoadfærd for spiseforstyrrelser. Det er primært piger, der udviser symptomerne, men det tyder på, at flere drenge end tidligere udviser risikoadfærd for spiseforstyrrelser. Risikoadfærd kan fx være, at den unge kaster op efter at have spist eller er utilfreds med sine spisevaner. Samtidig peger undersøgelsen på, at disse unge i højere grad er ensomme end unge uden risikoadfærd.

Andre resultater fra undersøgelsen

  • 43 pct. af de unge har nogen, som de kan tale åbent og ærligt med om, hvordan de har det med kroppen. Det er oftest deres mor eller vennerne, de unge taler med.
  • 89 pct. af de unge dyrker motion én eller flere gange om ugen.

  • Der er en klar sammenhæng mellem, hvor ofte de unge er fysisk aktive, og hvorvidt de har symptomer på mistrivsel. 

  • De fysisk aktive unge er mindre ensomme end unge, der aldrig er fysisk aktive.

Se alle resultaterne i Børnerådets Børnefakta: Unges forhold til krop, motion og sundhed

Om undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen i Børnerådets Børne- og Ungepanel blev besvaret i perioden september-oktober 2018. Undersøgelsen er repræsentativ for elever i danske 9. klasser i forhold til køn, etnicitet, alder og region.