Børn bliver ikke inddraget godt nok i deres behandling på hospitalet

06-06-2017

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at børn efter omstændighederne som oftest har en god oplevelse med både læger og sygeplejersker på hospitalet. Undersøgelsen viser dog også, at mange oplever, at der bliver talt hen over hovedet på dem, at de ikke bliver inddraget i deres behandling, og at de får gjort ting mod deres vilje. Derfor anbefaler Børnerådet, at der kommer lovgivning om tvang mod børn i det somatiske system og en specialuddannelse i børnesygepleje.

Personalets tilgang til børnene er afgørende for, om børn får en god oplevelse på hospitalet. Det viser Børnerådets nye undersøgelse om børns oplevelser i det somatiske system. Undersøgelsen er støttet af VELUX FONDENog bygger på interview med 53 børn og unge og en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.700 børn fra 7. klasse. Børnenes svar viser, at en femtedel af de børn, der har været indlagt inden for det seneste år, har oplevet, at der er blevet gjort noget ved dem imod deres vilje. Samtidig fortæller flere børn om, at personalet bagatelliserer deres smerter.

Læs Børnerådets undersøgelse: "Jeg er ikke min sygdom - børn og unge fortæller om deres møde med det somatiske system"

Børnerådets formand Per Larsen efterlyser en indsats så personalet på alle landets hospitaler får viden om, hvordan de undgår tvang mod børn og procedurerelaterede smerte. Men det bør også bakkes op af lovgivning, mener han:

"Der er findes masser af viden om, hvordan tvang og smerter langt hen ad vejen kan undgås, og det skal udbredes. Men jeg mener også, der skal lovgivning og klare retningslinjer til, for at personalet på alle landets hospitaler for alvor får ændret ved brugen af tvang mod børn. Vi ved, at tvang mod børn foregår, men begrebet tvang eksisterer ikke i sundhedslovgivningen i forhold til det somatiske system, og det bør der ændres på", siger han.

Børnene vil tale om andet end sygdom
Børnene i Børnerådets undersøgelse fortæller, at de dårlige oplevelser – udover tvangshændelser – kommer, når personalet taler henover hovedet på dem og ikke lytter til børnenes egne oplevelser af symptomer og smerter. Børnene og de unge efterlyser også, at læger og sygeplejersker i langt højere grad taler med dem om andet, end deres sygdom, fx bekymringer om fremtiden, skolen og vennerne.

"Når jeg hører børnenes historier, tyder det på, at, der er en berøringsangst fra en del af sundhedspersonalet i forhold til at tale med børnene om andet end deres sygdom. Samtidig er det også tydeligt, at travlhed går udover kontakten til barnet. Børn skal i langt højere grad prioriteres som patientgruppe med de særlige behov de har fra de er spædbørn til de er store teenagere. Det kræver en helt særlig faglighed, og derfor mener jeg, der bør oprettes en specialuddannelse for børnesygeplejersker, ligesom vi har det med fx anæstesisygeplejersker", siger Per Larsen. 

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen er baseret på interview med 53 børn på forskellige hospitaler i Danmark og på en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.700 børn i 7. klasse. Undersøgelsen giver et bredt indblik i børn og unges oplevelser af at være på hospitalet, enten kortvarigt eller med en kronisk eller langvarig sygdom. Børnene fortæller også om livet med en sygdom, og de konsekvenser det har for deres skolegang, venskaber og familier. Undersøgelsen er en del af projektet ”Børn som eksperter”, der er støttet af VELUX FONDEN.

Børneportalen har på baggrund af undersøgelsen produceret en film målrettet børn og unge om deres rettigheder, hvis de bliver syge. Se filmen her.

Børnerådets ni faglige og politiske anbefalinger

  • Børn og unge skal inddrages i deres eget sygdomsforløb og de beslutning, der bliver taget om dem.
  • Børn skal i videst muligt omfang have en fast kontaktperson, som de kender, og der skal være særligt fokus på koordinering af børnenes forløb.
  • Børn er en særlig målgruppe, og derfor bør sygeplejerskeuddannelsen tilbyde en specialuddannelse inden for børnesygepleje.
  • Børn bør som udgangspunkt ikke indlægges på voksenafdelinger.
  • Når børn og unge flyttes til voksenafdelinger bør der være faste procedurer for, hvordan personalet tilbyder dem særlig støtte og omsorg.
  • Viden om smertebehandling og forebyggelse af angstfremkaldende hændelser skal udbredes på alle hospitaler og til alle de faggrupper, der møder børn i behandlingen.
  • Begrebet tvang i forhold til børn bør beskrives i sundhedslovgivningen.
  • Børn og unge skal informeres om deres rettigheder under indlæggelse.
  • Skolerne skal leve op til deres forpligtelse til at opsøge det sygemeldte barn og tilbyde sygeundervisning.

Yderligere information
Souschef Lisbeth Sjørup, e-mail: lis@brd.dk