Mindreårige asylansøgere skal altid inddrages, hvis myndighederne ønsker at adskille dem fra deres partner

10-03-2021

Inddragelse af den mindreårige er helt afgørende, når der overvejes adskillelse af asylansøgende par, hvor den ene er mindreårig.

Udlændinge og Integrationsministeriet
Asyl og visum
Slotsholmsgade 10
1216 København K

10.03.2021
J.nr. 3.5.10/amc

 

Forslaget indeholder en tydeliggørelse af hjemlen til at iværksætte separat indkvartering af gifte og samlevende mindreårige udlændinge.

Børnerådet er enig i, at hvis det er til barnets bedste, skal man kunne adskille asylsøgende par, hvor den ene er mindreårige. Hvis der er tale om tvangsægteskab eller lignende, er det helt afgørende, at den mindreårige beskyttes. Vi så gerne, at der samtidig blev en tydeliggørelse af den mindreåriges ret til inddragelse, fordi inddragelsen af den mindreårige parts synspunkter må være essentielle for vurderingen af, hvorvidt separat indkvartering skal iværksættes.

I Udlændingestyrelsens afdækning af, hvorvidt der er tale om tvangsægteskab, eller om at den ene part fastholdes i et ægteskab mod sin vilje, skal den mindreårige inddrages, så synspunkterne kommer frem. Synspunkterne skal tillægges passende vægt.

Børnerådet mener, at inddragelsen af den mindreårige er essentiel i vurderingen af, hvorvidt parret skal adskilles. Det bør derfor skrives frem i forslaget om tydeliggørelse. På nuværende tidspunkt er inddragelse af den mindreårige i tillagt vægt i forslaget, selvom inddragelse er et krav efter Børnekonventionens artikel 12.

Den mindreåriges perspektiv kan afdækkes ved samtale, observation, indhentning af oplysninger fra asylcentret mm. På den måde kan børneinddragelsen danne et billede af, hvorvidt en adskillelse er til den mindreåriges bedste, herunder også for fælles barn/børn, så beslutningen træffes på et fuldt oplyst grundlag og i overensstemmelse med både Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen.

 

Med venlig hilsen

Agi Csonka
Formand

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef