Drenge bør kun omskæres uden en medicinsk grund, hvis de selv er i stand til at give samtykke til indgrebet

27-01-2020

Vedr. Notat om omskæring af drenge på ikke-medicinsk indikation

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S

27.01.2020
J.nr. 3.4.4/mdi

 
Børnerådet har i flere sammenhænge, også over for Styrelsen for Patientsikkerhed, givet udtryk for sin betænkelighed ved de gældende regler om omskæring af drengebørn på ikke-medicinsk indikation. Rådet mener, at omskæring uden medicinske argumenter på et barn, der ikke er i stand til at give sit samtykke, er en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper og i strid med Børnekonventionen. Det skyldes, at indgrebet er irreversibelt, smertefuldt og kan medføre alvorlige komplikationer.

Det fremgår af notatet, at der ikke findes et enkelt svar på, hvordan der gives tilstrækkelig og sikker bedøvelse og smertelindring i forbindelse med omskæring. Vurdering af smerte hos børn er både vanskelig at vurdere og ofte baseret på en række indirekte mål, hvorfor det er svært at afgøre, hvornår smertelindring er tilstrækkelig ved omskæring af drengebørn. Notatet beskriver også, at udover omskæringen kan være forbundet med smerte for det enkelte barn, så er der tale om et indgreb, der kan medføre alvorlige senfølger og komplikationer. Det er et indgreb, som vi i andre sammenhænge aldrig ville acceptere, hvis der ikke var en klar medicinsk begrundelse.
Børnerådet vil gerne påpege, at tilladelse til omskæring af drenge på ikke medicinsk indikation er i uoverensstemmelse med FN’s Børnekonvention art. 4 om god regeringsførelse med hensyn til art. 3 (princippet om barnets bedste), art. 12 (retten til inddragelse i egen sag) og art. 19 (beskyttelse af barnet mod enhver form for vold).
Børnerådet anbefaler, at Styrelsen for Patientsikkerhed tager afsæt i de anførte artikler i Børnekonventionen i det videre arbejde. Derudover ønsker Børnerådet, at der bliver arbejdet for, at omskæring kun udføres i de tilfælde, hvor barnet er gammelt og modent nok til at give informeret samtykke, samt at barnet kan give udtryk for smerte og derved oplyse om, hvornår smertelindring er opnået.

Det fremgår tydeligt af notatet, at der er manglende viden på området i forhold til, hvad der er tilstrækkelig og sikker bedøvelse og smertelindring i forbindelse med omskæring. Børnerådet opfordrer til, at der afsættes midler til mere forskning og monitorering på området.

I håbet om, at dette kan føre til en anden praksis, opfordrer Børnerådet til, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af nærværende viden fortsat indgår i dialogen med de grupper i samfundet, der af religiøse grunde ønsker omskæring af drenge på ikke-medicinsk indikation.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup 
Sekretariatschef