Omsider kan anbragte børn og unge ikke længere pålægges egenbetaling for deres ophold

14-03-2019

Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

14.03.2019
J.nr. 3.7.27/amc

Børnerådet bifalder ændringen i serviceloven, som betyder, at anbragte børn og unge ikke længere kan pålægges egenbetaling for deres ophold, når de har fritidsjob eller indtægter fra formueafkast. Det er helt afgørende, at anbragte unge ikke oplever, når de tager et fritidsjob, at indtægterne for deres arbejde fratages dem.

De, som har lyst og er i stand til at tage et fritidsjob, bør fra samfundets herunder kommunens side, tilskyndes til det. Derfor er ændringen særdeles positiv.

Med venlig hilsen

Mette With Hagensen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef