Vurderinger vedrørende barnets bedste skal indgå i sager om udvisning af kriminelle udlændinge

09-02-2018

Høring over ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Familiesammenføring
Slotsholmsgade 10
1216 København K

09.02.2018
J.nr. 3.5.10/sgh


Hensigten med lovforslaget er i videst muligt omfang at kunne udvise kriminelle udlændinge fra Danmark.
Børnerådet har ikke mulighed for at gennemgå det meget store antal domme, der henvises til i materialet. Rådet minder dog om, at i alle sager, som har betydning for mindreårige direkte eller indirekte, skal betragtninger og vurderinger vedrørende barnets bedste indgå, jf. Børnekonventionens art. 3.

Rådet har ikke yderligere kommentarer til forslaget.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Lisbeth Sjørup
Konst. sekretariatschef