Uhørt kort høringsfrist på lovforslag på udlændinge- og integrationsområdet

02-06-2016

Høring om forslag til lov om udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn m.v.).

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Familiesammenføring
Slotsholmsgade 10
1216 København K

02.06.2016
J.nr. 3.5.10/srr

Børnerådet har modtaget forslaget til lov i høring d. 31. maj med en frist på to dage, hvilket er uhørt kort. Børnerådet ønsker igen at opfordre ministeriet til at respektere høringer som en del af den demokratiske proces. Vedtagelsen af lovgivning kræver tid til en ordentlig og velbelyst offentlig debat, der kan danne grundlag for de politiske beslutninger. Det har vi tradition for i Danmark, og det skal vi fastholde – også på udlændinge- og integrationsområdet.

Børnerådet mener ikke, at rådet kan leve op til sit mandat om at rådgive regering og Folketing på så kort tid. Børnerådet vil vende tilbage til ministeriet med svar, når vi har haft mulighed for at sætte os ordentlig ind i de foreslåede ændringer og deres konsekvenser for de berørte børn, unge og deres familier.


Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef