Skærpet opmærksomhed på gravide med stofmisbrug

08-12-2016

Børnerådets kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København

8.12.2016
J.nr. 3.4.4./sbd

Børnerådet forholder sig generelt positivt i forhold til alle ændringer, der højner børn og unges mulighed for og ret til et sundt liv.

Børnerådet tilslutter sig nærværende bekendtgørelse i sin helhed og henviser til tidligere høringssvar afgivet til Sundheds – og Ældreministeriet i 2016, hvori det netop blev påpeget, at regelsæt indenfor Sundhedsloven og i Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere ønskedes koordineret og ensrettet. Høringssvaret kan ses på www.brd.dk

Børnerådet tilslutter sig desuden, at præcisering af kravene til indberetning til Socialstyrelsen indeholder dokumentation af tilbud givet til andre stofmisbrugere udover de gravide stofmisbrugere – pkt 5 til 10. Gennem denne dokumentation stilles krav til kommunens opmærksomhed på familier med stofmisbrug, hvor der evt. er hjemmeboende børn.

En skærpet opmærksomhed på børns opvækst i familier, hvor der er stofmisbrug, vurderes af Børnerådet som helt essentielt for at undgå, at børn og unge vokser op i utrygge og potentielt skadelige vilkår, såvel sundhedsmæssigt som udviklingsmæssigt.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet 

Annette Juul Lund
Sekretariatschef