Skærpet opmærksomhed på gravide med alkoholmisbrug

09-12-2016

Børnerådets kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.

Sundheds- Ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

8.12.2016
J.nr. 3.4.4./sbd

Børnerådet forholder sig generelt positivt til alle ændringer, der højner børn og unges mulighed for og ret til et sundt liv.

Børnerådet tilslutter sig nærværende bekendtgørelse i sin helhed og henviser til tidligere høringssvar, hvori det netop blev påpeget, at regelsæt indenfor Sundhedsloven og i Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere ønskedes ensrettet. Høringssvaret kan ses på www.brd.dk.

Mht. krav til kommuners årlige indberetning til Sundheds- og Ældreministeriet, bemærker Børnerådet, at der ikke indgår krav om, at kommunen skal dokumentere antallet af behandlingstilbud til andre personer med alkoholmisbrug end gravide med alkoholmisbrug.

Børnerådet foreslår her en koordinering og ensretning med Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, hvori der netop indgår krav om, at kommunen skal dokumentere tiltag ift. andre stofmisbrugere end gravide stofmisbrugere.
Et krav til kommunen, om skærpet fokus på at tilbyde behandling til personer med alkoholmisbrug og evt. hjemmeboende børn, er helt essentielt for at sikre børns ret til en tryg og sundhedsfremmende opvækst.

Med venlig hilsen

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Annette Juul Lund
Sekretariatschef